Display Picture

Display Picture

Om projektet ”Ett steg mot Sverige”

Kopeja_pie_Rotko-min

Projektet har utarbetat ett läromedelsmaterial som vänder sig dels till inlärare som själva vill lära sig svenska i sin egen takt, dels till lärare som vill använda materialet i sin undervisning. Materialet har skapats i ett transnationellt projekt finansierat av Nordiska ministerrådets program Nordplus Nordiska språk. Författarna till läromedlet arbetar på olika lärosäten i fem nordiska och baltiska länder. Målet har varit att öka språkförståelsen mellan de nordiska och de baltiska länderna, försärka samhörighetskänslan och de kulturella banden i Östersjöområdet genom intensifierad språkundervisning i svenska.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Om projektdeltagarna

Från Lettland, projektkoordinator Ilona Laha, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap, forskare och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils. Aija Jakovele, magister i filologi och pedagogik och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils.

Från Sverige Sarah Ljungquist, Fil dr. i Litteraturvetenskap  och lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusvetenskap vid Högskolan i Gävle. Ulrika Serrander, Fil dr. i Lingvistik och lektor i svenska språket med inriktning på svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle.

Från Finland Hilkka Bergman, civilekonom, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola. Minna Björkberg-Suominen, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.

Från Litauen Ausra Mendele, fil. kand. och lärare i svenska vid Klaipedas Vytauto Didziojo Gymnasieskola. Virginija Jurgaityte, magister i filologi och lektor i svenska vid Klaipeda universitet.

Från Estland Kristiina Tedremaa-Levorato, magister i filologi och lektor i svenska vid Tallins Universitet.

 

I projektet har också följande personer deltagit under delar av projekttiden: Maija Burima, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap och professor i Jämförande litteratur vid universitetet i Daugavpils. Lisbet Evelin Niinepuu, magister i filologi, Tallinn, Estland. Elisabeth Drion, magister i filologi , Stockholm, Sverige.

Skräddarsy din egen kurs i svenska språket och den svenska kulturen!

Materialet omfattar texter, övningar, fakatarutor, ordlistor, samt aktuella länkar för vidare läsning på de teman som texterna berör.

Innehållet utgår ifrån unga människors vardag i Sverige, Finland och Baltikum och olika tidsaktuella ämnen som berör dem.

Karaktärerna möts och lär känna varandra och varandras länder.

Den språkliga nivån motsvarar B1 och B2 enligt de nivåer som finns beskrivna i den europeiska språkskalan.

Texterna är fristående och kan läsas i vilken ordning som helst.

Som inlärare kan du studera självständigt utifrån din egen situation, oberoende av tid och plats. Du som är lärare kan plocka material från den här hemsidan och använda i din undervisning.

Du kan använda texterna i sin helhet eller endast delar av dem utifrån gruppens intresse och undervisningens tidsramar.

Materialet kan också användas som extrauppgifter då de med lätthet kan användas såväl under lektionstid som självständigt i hemmet.

Ordlista

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, =  
akuten (talsp.)  
akutmottagning, -en, -ar  
alkoholhalt, -en  
allemansrätt, -en  
allvarlig, -t, -a, -are, -ast  
altan, -en, -er  
an/se (-ser, -såg, -sett)  
anfallare, -n, =  
anhörig, -t, -a  
ankomst, -en, -er  
anmäl/a, -er, -de, -t  
annars  
anordna, -r, -de, -t  
anställd, -a  
anställningsintervju, -n, -er  
ansvar, -et  
ansvara, -r, -de, -t  
ansvarig, -t, -a  
ansök/a, -er, -te, -t  
ansökan  
ansök/a pengar (-er, -te, -t)  
antag/en, -et, -na  
antal, -et, -en  
antingen… eller ….  
arbetsgivare, -n, =  
arbetsintyg, -et =  
arbetslöshet, -en  
arbetsterapet, -en, -er  
armbind/el, -eln, -lar  
arrangemang, -et, =  
arrangera, -r, -de, -t  
arsenik, -en  
arv, -et, =  
assnygg, -t, -a (talsp.)  
avboka, -r, -de, -t  
avbrytarbänk, -en, -ar  
av en slump  
avfall, -et, =  
avgång, -en, -ar  
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort)  
avklara avslutningsexamina (-r, -de, -t)  
avlösningssystem, -et =  
avres/a, -an, -or  
avskur/en, -et, -na  
avsluta, -r, -de, -t  
avsnitt, -et, =  
avstäng/d, -t, -da  
ax/el, -eln, -lar  

B

ban/a, -an, -or  
band, -et, =  
bandage, -t, =  
banta, -r, -de, -t  
barfota, =  
barnvakt, -en, -er  
basta, -r, -de, -t  
batteri, -et, -er  
bebo/dd, -tt, -dda  
be/driva (-driver, -drev, -drivit)  
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit)   
befolkning, -en, -ar  
befäst/a, -er, -e, befäst  
begagna/d, -t, -de  
behandla, -r, -de, -t  
behandling, -en, -ar  
behållare, -n, =  
behörighet, -en, -er  
behöv/a, -er, -de, -t  
belopp, -et, =  
belöna/d, -t, -de  
bemanningsföretag, -et =  
ben, -et, =  
benskydd, -et, =  
bero på (-r, -dde, -tt)  
beroende av  
besked, -et, =  
be/stå (-står, -stod, -stått)  
beställ/a, -er, -de, -t  
bestäm/ma, -mer, -de, -t  
bestört, =, -a  
besvik/en, -et, -na  
besättning, -en, -ar  
bete sig (-r, -dde, -tt)  
beteckning, -en, -ar  
betydande, =  
betydligt  
betyg, -et, =  
beundra, -r, -de, -t  
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit)  
bidrag, -et, =  
bilda, -r, -de, -t  
bilregisterskylt, -en, -ar  
bistånd, -et, =  
bit/a ihop (biter, bet, bitit)  
björkris, -et, =  
blandäktenskap, -et, =  
bli anställd (blir, blev, blivit)  
bli av (blir, blev, blivit)  
bli biten (blir, blev, blivit)  
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit)  
blinka, -r, -de, -t  
bli över (blir, blev, blivit)  
bly, -et  
blyg, -t, -a, -are, -ast  
boende, -t  
borgerlig vigs/el, -eln -lar  
borgerlig, -t, -a  
borggård, -en, -ar  
bo/stad, -staden, -städer  
bosätt/a sig (-sätter, -satte, -satt)  
bott/en, -nen, -nar  
boulespel, -et, =  
brist på  
bro, -n, -ar  
bryggeri, -et, -er  
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit)  
bråk, -et, =  
bråka, -r, -de, -t  
buffé, -n, -er  
burk, -en, -ar  
busig, -t, -a, -are,-ast  
busk/e, -en, -ar  
bygg/a, -er, -de, -t  
byggnad, -en, -er   
byt/a skola (-er, -te, -t)  
bära upp (bär, bar, burit)  
bärnsten, -en, -ar  
bärnstenshalsband, -et, =  
bästis, -en, -ar  
bättra sig (-r, -de, -t)  
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.)  
böj/a sig, -er, de,-t  

 

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)  
charmtroll, -et, =  
chilla, -r, -de, -t  
coacha, -r, -de, -t  
cool -t, -a, -are, -ast  

 

D

dagis Ur och skur  
dansföreställning, -en, -ar  
del/ta (-tar, -tog, -tagit)  
dela ut (-r, -de, -t)  
dela, -r, -de, -t  
deltagare, -en, =  
dessutom  
det är dags  
diskborst/e, -en, -ar  
disktras/a, -an, -or  
dissonans, -en -er  
doft, -en, -er  
dosa, -an, -or  
dra, -r, drog, dragit (talsp.)  
drabba, -r, -de, -t  
driftig, -t, -a, -are, -ast  
driv/a, -er, drev, drivit  
drygt  
duka undan (-r, -de, -t)   
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt)  

E

efter behov  
eftersökt, =, -a  
egenskap, -en, -er  
egentligen  
el, -en  
elmästare, -n, =  
energikäll/a, -an, -or  
engagera sig, -r, -de, -t  
enhet, -en, -er  
enkel, -t, -enkla, enklare, enklast  
ensamstående, =  
enskil/d, -t, -da  
er/bjuda (-bjuder, -bjöd, -bjudit)  
erbjudande, -t, -n  
erfarenhet, -en, -er  
er/sätta (-sätter, -satte, -satt)  
ertappa/d, -t, -de  
erövra, -r, -de, -t  
extraknäck/a, -er, -te, -t  

 

F

familjeföretag, -et, =  
famn, -en, -ar  
farlig, -t, -a, -are, -ast  
fartyg, -et, =  
fast datum  
fast inkomst, -en, -er  
fastighet, -en, -er  
fatta tycke för (-r, -de, -t)  
fatta, -r, -de, -t (talsp.)  
feijan (talsp.)  
festfixare, -n, =  
fika, -r, -de, -t  
fixa, -r, -de, -t  
fjäll, -et, =  
flask/a, -an, -or  
flera  
flott/a, -an, -or  
flott/e, -en, -ar  
fly, -r, -dde, -tt  
flytande, =  
flytta, -r, -de, -t  
folkbokförd  
Folkets Hus  
folkhögskol/a, -an, -or  
folkomröstning, -en, -ar  
folksjäl, -en, -ar  
folkvim/mel, -let  
fordon, -et, =  
forsränning, -en  
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt)  
fortfarande  
fossilt bränsle, -t, -n  
fotfäste, -t, -n  
frakt, -en, -er  
frimärke, -t, -n  
fristående, =  
frys/a in (fryser, frös, frusit)  
främst  
fuktig, -t, -a, -are, -ast  
fullklottra/d, -t, -de  
fundera på (-r, -de, -t)  
fundera, -r, -de, -t  
fungera, -r, -de, -t  
funktionshindra/d, -t, -de  
funktionsnedsättning, -en, -ar  
fuska, -r, -de, -t  
fyll/a, -er, -de, -t  
fyllogäng, -et, =  
fynda, -r, -de, -t  
få insyn (får, fick, fått)  
få klart (får, fick, fått)  
få lust (får, fick, fått)  
få reda på (får, fick, fått)  
få syn på (får, fick, fått)  
få tag i (får, fick, fått)  
fånga intresse, -r, -de, -t  
fäll/a en tår (-er, -de, -t)  
färdig, -t, -a  
färdtjänst, -en  

 

färg, -en, -er  
färj/a, -an, -or  
fästning, -en, -ar  
föds/el, -eln, -lar  
följ/a med (-er, -de, -t)  
följare, -n, =  
följd, -en, -er  
förare, -n, =  
förband, -et, =  
förbere/dd, -tt, -dda  
förbered/a, -er, -de, förberett  
förberedelse, -n, -r  
förbjud/en, -et, -na  
fördela, -r, -de, -t  
fördröj/a, -er, -de, -t  
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit)  
förena, -r, -de, -t  
förening, -en, -ar  
före/slå (-slår, -slog, -slagit)  
företag, -et, =  
för hand  
förfärlig, -t, -a, -are, -ast  
förgäves  
förlova sig, -r, -de, -t  
förmåg/a, -an, -or  
förmodligen  
förnya, -r, -de, -t  
förnyelsebar, -t, -a  
förorena, -r, -de, -t  
förort, -en, -er  
förpackning, -en, -ar  
förresten  
försena sig, -r, -de, -t  
försiktig, -t, -a, -are, -ast  
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits)  
forskning, -en, -ar  
förskol/a, -an, -or  
förskoleklass, -en, -er  
förskoleverksamhet, -en, -er  
för … skull  
förslag, -et, =  
förslitningsskad/a, -an, -or  
försommar, -en  
för/störa (-stör, -störde, -stört)  
försvara sig (-r, -de, -t)  
försäkring, -en, -ar  
försäljning, -en, -ar  
för tillfället  
förtjust, =, -a  
förtroende, -et  
förtvivla/d, -t, -de  
förut  
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt)  
förutom  
förutsättning, -en, -ar  
förväntning, -en, -ar  
föräldradag, -en, -ar  
föräldraförsäkring, -en, -ar  
föräldraledig, -t, -a  
föräldrapenning, -en  

 

G

gal/en, -et, -na  
ge intryck (ger, gav, gett/givit)  
ge råd (ger, gav, gett/givit)  
ge sig (ger, gav, gett/givit)  
ge sig på (ger, gav, gett/givit)  
ge upp (ger, gav, gett/givit)  
ge ut (ger, gav, gett/givit)  
gemensam, -t, -ma  
genast  
genomtänkt, =, -a  
genuin, -t, -a  
genusinriktning, -en, -ar  
genusmedvetenhet, -en  
gevär, -et, =   
gilla läget (-r, -de, -t)  
gissa, -r, -de, -t  
givetvis  
glasigloo, – n, -r / -er  
glåpord, -et, =  
god/känna (-känner, -kände, -känt)  
godishalsband, -et, =  
godkän/d, -t, -da  
godnattsag/a, -an, -or  
gott om  
grann/e, -en, -ar  
gränsa till (-r, -de, -t)  
gräs, -et, =  
gräsklippning, -en  
gräsmatt/a, -an, -or  
gratis, =  
grej, -en, -er  
grunda/d, -t, -de  
grundskol/a, -an, -or  
gruv/a, -an, -or  
gruvbolag, -et, =  
gräv/a fram (-er, -de, -t)  
gräv/a, -er, -de, -t  
grönskande, =  
gröt, -en, -er  
gullig, -t, -a, -are, -ast  
gumm/a, -an, -or  
gym, -met, =  
gå fram (går, gick, gått)  
gå i retur (går, gick, gått)  
gå i uppfyllelse (går, gick, gått)  
gå överstyr (går, gick, gått)  
gå på helspänn (går, gick, gått)  
gå sönder (går, gick, gått)  
gå ut gymnasiet (går, gick, gått)  
gäll/a, -er, -de, -t  
gäng, -et =  
gärnings/man, -mannen, -män  
gästkort, -et, =  
göra bort sig (gör, gjorde, gjort)  
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort)  
göra sällskap (gör, gjorde, gjort)  
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort)  
göra sig redo (gör, gjorde, gjort)   
göra slut (gör, gjorde, gjort)  
göra tabbar (gör, gjorde, gjort)  

 

H

ha fullt upp (har, hade, haft)  
ha ingen aning (har, hade, haft)  
ha koll (har, hade, haft)  
ha kvar (har, hade, haft)  
ha något i bakfickan (har, hade, haft)  
ha på gång (har, hade, haft)  
ha råd (har, hade, haft)  
ha tur (har, hade, haft)  
halka, -r, -de, -t  
halvlek, -en, -ar  
halvö, -n, -ar  
hand/bok, -en, -böcker  
handel, -n  
handikappbuss, -en, -ar  
handla om (-r, -de, -t)  
hantera, -r, -de, -t  
hantverk, -et, =  
hatbrott, -et, =  
hav, -et, =  
helst  
hem/stad, -staden, -städer  
hembygd, -en, -er  
hembygdsrätt, -en  
heminredning, -en, -ar  
hemkunskap, -en  
hemmaplan, -en  
hemsid/a, -an, -or  
hemtjänsten  
hemtrevlig, -t, -a, -are, -ast  
hen  
himla (talsp.)  
hitta, -r, -de, -t  
hjälm, -en, -ar  
hjälpmed/el, -let =  
hjälpverksamhet, -en, -er  
hot, -et, =  
humaniora (pl.)  

 

hundspann, -et, =  
hur många gånger som helst  
hushåll, -et, =  
hushållsvar/a, -n, -or  
husmanskost, -en  
huttra till (-r, -de, -t)  
huvudansvar, -et  
hyr/a ut (-hyr, -de, -t)  
håll/a ett tal (håller, höll, hållit)  
håll/a fast vid (håller, höll, hållit)  
håll/a kontakten (håller, höll, hållit)  
håll/a med (håller, höll, hållit)  
håll/a om (håller, höll, hållit)  
håll/a på med (håller, höll, hållit)  
håll/a sig borta (håller, höll, hållit)  
hållbar utveckling, -en, -ar  
hållbar, -t, -a  
häftig, -t, -a, -are, -ast  
hämta, -r, -de, -t  
händ/a, -er, -e, hänt  
hänförande, =  
häng/a med (-er, -de, -t)  
häng/a ute (-er, -de, -t)  
härstamma, -r, -de, -t  
höglju/dd, -tt, -dda  
högskoleprov, -et, =  
högtidlig, -t, -a, -are, -ast  
högutbilda/d, -t, -de  
höj/a, -er, -de, -t  
höns, -et, =  
hörlur, -en, -ar  

 

I

i anslutning till  
i dagligt tal  
idrott, -en, -er  
idrottsolyck/a, -an, -or  
i förhållande till  
i förväg  
i god tid  
illa  
illa till mods  
i lugn och ro  
i marginalen  
imponera -r, -de, -t  
inblanda/d, -t, -de  
inbrott, -et, =  
inkalla/d, -t, -de  
inkomst, -en, -er  
inlinda/d, -t, -de  
innanför  
innebandy, -n  
inne/bära (-bär, -bar, -burit)  
innegård, -en, -ar  
innehåll, -et =  
in/föra (-för, -förde, -fört)  
in/gå (-går, -gick, -gått)  
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått )  
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått)  
in/leda (-leder, -ledde, -lett)  
inofficiell, -t, -a  
in/se (-ser, -såg, -sett)  
inseminera, -r, -de, -t  
i nära anslutning  
i samband med  
inslag, -et, =  
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit)  
intill  
invadera, -r, -de, -t  
invandrare, -n, =  
invånare, -n, =  
ispås/e, -en, -ar  
i stället för  

 

J

jobbig, -t, -a, -are, -ast  
jord, -en  
jämfört med  

 

jämn, -t, -a, -are, -ast  
järnmalm, -en, -er  
jättetråkig, -t, -a,  

 

K

kandidat, -en, -er  
kapsyl, -en, -er  
kasta sig om halsen (-r, -de, -t)  
kasta, -r, -de, -t  
kastell, -et, =  
kelig, -t, -a, -are,-ast  
kila iväg (-r, -de, -t)  
kladdig, -t, -a, -are, -ast  
klara  upp (-r, -de, -t)  
klara av (-r, -de, -t)  
klara sig (-r, -de, -t)  
klipp/a, -er, -te, -t  
kliv/a (kliver, klev, klivit)  
kliv/a på (kliver, klev, klivit)  
klädkedj/a, -an, -or  
klänningsfick/a, -an, -or  
klättra, -r, -de, -t  
knappast  
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit)  
knyt/a (knyter, knöt, knutit)  
knyte, -t, -n  
knytkalas, -et, =  
knåda, -r, -de, -t  
knä, -(e)t, -n  
knäckt, =, -a  
knäpp, -t, -a, -are, -ast  
knäskål, -en, -ar  
kolla, -r, -de, -t  
kollektivtrafik, -en  
komm/a förbi (kommer, kom, kommit)  
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit)  
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit)  
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit)  
komm/a överens (kommer, kom, kommit)  
kommun, -en, -er  
kompisgäng, -et, =  
komvux  
konståkning, -en  
konungarike, -t, -n  
koppar, -n  
koppla upp sig (-r, -de, -t)  
korridorrum, -met, =  
kosttillskott, -et, =  
kraftig, -t, -a, -are, -ast  
krama, -r, -de, -t  
kranskommun, -en, -er  
kratt/a, -an, -or  
krossa, -r, -de, -t  
krydd/a, -an, -or  
kryssning, -en, -ar  
krånglig, -t, -a, -are, -ast  
kräk/as, -s, -tes, -ts  
krävande, =  
kungahus, -et, =  
kunglighet, -en, -er  
kunskap, -en, -er  
kupp, -en, -er  
kurort/stad, -staden, -städer  
kursare, -n, = (talsp.)  
kust, -en, -er  
kustområde, -t, -n  
kval, -et, =  
kylig, -t, -a, -are, -ast  
käk, -et (talsp.)  
källare, -n, =  
känn/a på (-er, kände, känt)  
kärnämne, -t, -n  
kärnkraftverk, -et, =  
kö, -n, -er  
könsfördelning, -en  
könsneutral, -t, -a, -are, -ast  
könstillhörighet, -en  
kör, -en, -er  
köttfärspaket, -et, =  

L

ladda ner (-r, -de, -t)  
laddningsbar, -t, -a  
lag, -et, =  
lagmännisk/a, -an, -or  
lagstadga/d, -t, -de  
lagstiftning, -en  
lagtingsval, -et, =  
lakan, -et, =  
landsbygd, -en  
landsdel, -en, -ar  
landskamp, -en, -er  
landskap, -et, =  
landsnum/mer, -ret, =  
lastbilsflak, -et, =  
led, -en, -er  
legitimation, -en, -er  
lika  
likställ/a, -er, -de, -t  
lita på (-r, -de, -t)  
lite grann  
livsmed/el, -let, =  
livvakt, -en, -er  
lock, -et, =  
loppis, -en -ar  
lossa, -r, -de, -t  
lotta ut (-r, -de, -t)  
lottovinst, -en, -er  

 

lova, -r, -de, -t  
lovande, =  
lukta illa (-r, -de, -t)  
lunchlåd/a, -an, -or  
lunka, -r, -de, -t  
luta sig (-r, -de, -t)  
luta/d, -t, -de  
lyft/a, -er, -te, -t  
lågenergilamp/a, -an, -or  
lån, -et, =  
låna ut (-r, -de, -t)  
långvarig, -t, -a, -are, -ast  
låt, -en, -ar  
låt/a (låter, lät, låtit)  
läge, -t, -n  
lägg/a ner (lägger, la(de), lagt)  
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt)  
läggning, -en, -ar  
läkemed/el, -let, =  
lämna in, (-r, -de, -t)  
lämplig -t, -a, -are, -ast  
län, -et, =  
längdskidor (pl.)  
längta efter (-r, -de, -t)  
länk, -en, -ar  
läskig, -t, -a, -are, -ast  
lätta över (-r, -de, -t)  
löfte, -t, -n  
löpträna, -r, -de, -t  
lös/a medlemskap (-er, -te, -t)  

 

M

m/s (eng. motorship)  
magist/er, -ern, -rar  
majbras/a, -an, -or  
maritim, -t, -a  
marknad, -en, -er  
marknadsför/a, =, -de, -t  
marknadsledare, -n, =  
matlagning, -en  
matrester (pl.)  
matte (talsp.)  
medborgarskap, -et =  
meddelande, -t, -n  
medelklass, -en, -er  
medlem, -men, -mar  
medresenär, -en, -er  
mellanmål, -et  
mellersta  
meningsfull, -t, -a, -are, -ast  
messa, -r, -de, -t (talsp.)  
midj/a, -an, -or  
midnattssol, -en  
mil/d, -t, -da, -are, -ast  
miljö, -n, -er  
miljöstation, -en, -er  
miljövänlig, -t, -a, -are, -ast  
minoritet, -en, -er  
minska, -r, -de, -t  
minska/s, -s, -des, -ts  

 

missa, -r, -de, -t  
misshandel, -n  
misstag, -et, =  
modersmål, -et =  
modevisning, -en, -ar  
mord, -et, =  
mordförsök, -et, =  
motståndare, -n, =  
motsvara, -r, -de, -t  
motsvarighet, -en, -er  
musikutrustning, -en, -ar  
muskelbristning, -en, -ar  
muskelfäste, -t, -n  
mygg, -en  
myndig, -t, -a  
myndighet, -en, -er  
mynta, -r, -de, -t  
myr, -en, -ar  
mys/a, -er, -te, -t  
mysig, -t, -a, -are, -ast  
målgrupp, -en, -er  
mållöst  
målmedvet/en, -et, -na  
mångfald, -en, -er  
möjlig, -t, -a  
mördarsnig/el, -eln, -lar  
mörkhya/d, -t, -de  
mösspåtagning, -en  
möte, -t, -n  

 

N

nak/en, -et, -na  
nation, -en, -er  
nationskort, -et, =  
naturbruk, -et  
naturtillgång, -en, -ar  
naturvårdsverket  
naturvetenskap, -en  
nicka, -r, -de, -t  
niorna (pl.)  
noggrann, -t, -a, -are, -ast  
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.)  
nosa, -r, -de, -t  
nubbevis/a, -an, -or  

 

nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rast  
nyskörda/d, -t, -de  
nyttig, -t, -a, -are, -ast  
nyutexaminera/d, -t, -de  
någonstans  
nämn/a, -er, -de, -t  
närbeläg/en, -et, -na  
näring, -en, -ar  
närma sig, -r, -de, -t  
nätsid/a, -an, -or  
nöj/a sig (-er, -de, -t)  
nöj/d, -t, -da, -are, -ast  

 

O

oavsett  
obligatorisk, -t, -a  
odla, -r, -de, -t  
odlare, -n, =  
odlingssäsong, -en, -er  
offentlig, -t, -a, -are, -ast  
okamratlig, -t, -a  
ombord  
omfatta, -r, -de, -t  
omgivande, =  
område, -t, -n  
omslagspapp/er, -ret, =  
omvårdnad, -en  

 

onödig, -t, -a  
ordentlig, -t, -a, -are, -ast  
ordförande, -n, =  
ordinarie, =  
ordna, -r, -de, -t  
orka, -r, -de, -t  
oroa sig, -r, -de, -t  
ort, -en, -er  
otäck, -t, -a, -are, -ast  
outhärdlig, -t, -a  
ovanlig, -t, -a, -are, -ast  

 

P

pallkrag/e, -en, -ar  
palt, -en, -ar  
pant, -en, -er  
pappersmass/a, -an, -or  
parhus, -et, =  
passa på (-r, -de,-t)  
passa, -r, -de, -t  
passningsövning, -en, -ar  
pendla, -r, -de, -t  
pentry, -t, -n  
periodvis  
persilja, -n  
pigga upp (-r, -de, -t)  
pigga upp sig (-r, -de, -t)  
pilla, -r, -de, -t  
plan, -en, -er  
plantera, -r, -de, -t  
plantering, -en, -ar  
planteringskärl, -et, =  
plastburk, -en, -ar  
plastfolie, -n, -r  
plastkass/e, -en, -ar  
plinga till (-r, -de, -t)  
plocka fram (-r, -de, -t)  
plocka svamp (-r, -de, -t)  
plocka, -r, -de, -t  
plugga, -r, -de, -t  
pluggande, -t -n  
plåg/a -an, -or  
polare, -n, = (talsp.)  
polcirk/el, -n, -lar  
porslin, -et  
portionssnus, -et, -er  
poäng, -en, =  
praoa, -r, -de, -t  
praoplats, -en, -er  
prick  
pris, -et, = el. priser  
proppfull, -t, -a  
provsmaka, -r, -de, -t  
prägla, -r, -de, -t  
präglas, =, -des, -ts  
pumpa upp, (-r, -de, -t)  
punk, -en  
puss, -en, -ar  
pyssla, -r, -de, -t  
pyttsan  
   
   
påbörja, -r, -de, -t  
på direkten  
på egen hand  
på frivillig basis  
påföljd, -en, -er  
på grund av  
på/gå, (-går, -gick, -gått)  
på nätet  
påtår, -en  
påverka, -r, -de, -t  

R

rabatt, -en, -er  
radhus, -et, =  
rankning, -en, -ar  
ras, -et, =  
rasa, -r, -de, -t  
raw food-glass, -en, -ar  
rederi, -et, -er  
redskap, -et, =  
regelbund/en, -et, -na  
reglera, -r, -de, -t  
rekrytering, -en, -ar  
rensa, -r, -de, -t  
res/a sig (-er, -te, -t)  
resmål, -et, =  
returres/a, -an, -or  
rik, -et, -en  
rimlig, -t, -a, -are, -ast  
ringa, =  
rod/er, -ret, =  
roddare, -n, =  
rodna, -r, -de, -t  
rollator, -n, -er  
rull/e, -en, -ar  
rullande dagis  
rullande schema (-t, -n)  
rutt, -en, -er  
rym/ma, -mer, -de, -t  
rådgivare, -n, =  
rådhus, -et, =  
råka illa ut (-r, -de, -t)  
råka, -r, -de, -t  
rån, -et, =  
räck/a (till), -er, -te, -t  
rätt som det är  
rätt, -en, -er  
rättighet, -en, -er  
rättvis, -t, -a  
rättvisemärkt, =, -a  
rökförbud, -et, =  
röra sig (rör, rörde, rört)  
röst, -en, -er  
rösta, -r, -de, -t  

 

S

sakna, -r, -de, -at  
samarbeta, -r, -de, -t  
samarbetsförmåga, -n  
samhällelig, -t, -a  
samhällskunskap, -en, -er  
samhällsmotstånd, -et  
samhällsvetenskap, -en  
samköna/d, -t, -de  
samman/binda (-binder, -band, -bundit)  
sammanfatta, -r, -de, -t  
sammanlagt  
samordna, -r, -de, -t  
samtal, -et, =  
samtidigt  
samtliga  
sanningsenligt  
satsa på (-r, -de, -t)  
schysst, =, -a (talsp.)  
se efter (ser, såg, sett)  
se till (ser, såg, sett)  
segermål, -et, =  
separation, -en, -er  
sevärdhet, -en, -er  
signalera, -r, -ade, -at  
silversmed, -en, -er  
sinne för humor  
sist  
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit)  
sjukgymnast, -en, -er  
sjukgymnastik, -en  
sjuksköterska, -n, -or  
självförsvar, -et, =  
självklarhet, -en, -er  
självständig, -t, -a, -are, -ast  
självstyr/d, -t, -da  
sjöfart, -en  
skad/a, -an, -or  
skada sig (-r, -de, -t)  
skada/d, -t, -de  
skadedjur, -et, =  
skadegörelse, -n, -r  
skaffa sig (-r -de -t)  
skaffa, -r, -de, -t  
skaka hand, -r, -de, -t  
skapa, -r, -de, -t  
skatt, -en, -er  
ske, -r, -dde, -tt  
skicklighet, -en, -er  
skiffergas, -en, -er  
skilj/a, -er, -de, -t  
skitkul (talsp.)  
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit)  
skjutsa, -r, -de, -t  
skog, -en, -ar  
skoj, =  
skoja, -r, -de, -t  
skolavslutning, -en, -ar  
skolbetyg, -et =  
skolka, -r, -de, -t  
skollov, -et, =  
skolplikt, -en, -er  
skoltrött, =, -a  
skott, -et, =  
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit)  
skräp, -et, =  
skutta, -r, -de, -t  
skydda, -r, -de, -t  
skyhög, -t, -a  
skyltfönst/er, -ret, =  
skynda sig (-r, -de, -t)  
skåla, -r, -de, -t  
skämta, -r, -de, -t  
skämtsamt  
skänk/a, -er, -te, -t  
skärgård, -en, -ar  
skörd, -en, -ar  
skörda, -r, -de, -t  
skördefest, -en, -er  
sköt/a, -er, -te, -t  
skötersk/a, -an, -or  
slagsmål, -et, =  
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit)  
slit/a (sliter, slet, slitit)  
slogan, -s  
slump, -en, -ar  
slutbetyg, -et, =  
slutprov, -et, =  
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit)  
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit)  
slåss, =, slogs, slagits  
släpa sig (-r, -de, -t)  
släpp/a iväg (-er, -te, -t)  
slöjd, -en, -er  
slösa, -r, -de, -t  

 

SM / svenskt mästerskap  
smacka, -r, -de, -t  
smart, =, -a, -are, -ast  
smidesverk/stad, -staden, -städer  
smycka, -r, -de, -t  
smycke, -t, -n  
smygtitta, -r, -de, -t  
småbrukare, -n, =  
småningom  
smärt/a, -an, -or  
smärtstillande med/el, -let, =  
snack, -et = (talsp.)  
snus, -et  
snusförsäljning, -en, -ar  
snygg, -t, -a, -are, -ast  
snöre, -t, -n  
snöskot/er, -ern, -rar  
socialen (talsp.)  
sopor (pl.)  
sopsortera, -r, -de, -t  
sopsortering, -en, -ar  
soptunn/a, -an, -or  
sortera, -r, -de, -t  
spara, -r, -de, -t  
sparsam, -t, -ma, -mare, -mast  
specialkost, -en  
sportlov, -et, =  
spridning, -en, -ar  
spy upp (-r, -dde, -tt)  
spår, -et, =  
spän/d, -t, -da  
spänn (talsp.)  
spänn/a (spänner, spände, spänt)  
spännande, =  
stackar/e, -(e)n, =  
stackars, =   
stadsdel, -en, -ar  
stadskärn/a, -an, -or  
stadsodling, -en, -ar  
stadstull, -en, -ar  
stappla, -r, -de, -t  
starta eget (-r, -de, -t)  
statlig, -t, -a  
statsminist/er, -ern, -rar  
steg, -et, =  
sten, -en, -ar  
stenhår/d, -t, -da  
sträck/a sig (-er, -te, -t)  
sträva efter (-r, -de, -t)  
studentbo/stad, -städer  
studentkår, -en, -er  
studentmöss/a, -an, -or  
studentmottagning, -en, -ar  
studiebidrag, -et, =  
studielån, -et, =  
studiemed/el, -let, =  
stug/a, -an, -or  
stuka, -r, -de, -t  
styrk/a, -an, -or  
styrketräna, -r, -de, -t  
stål, -et  
städdag, -en, -ar   
ställ/a i ordning (-er, -de, -t)  
ställ/a upp (-er, -de, -t)  
stäm/ma, -mer, -de, -t  
stämning, -en  
stöd, -et, =  
stödj/a (stödjer, stödde, stött)  
stör/d, -t, -da  
sug/en, -et, -na  
sur, -t, -a, -are, -ast  
sura, -r -de, -t  
surfplatt/a, -an, -or  
Svenskport, -en  
syfta på (-r, -de, -t)  
syrr/a, -an, -or (talsp.)  
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt)  
så klart  
så synd  
såsom  
såväl … som  
säkerhet, -en  
säkert  
sällskap, -et, =  
särskil/d, -t, -da  
sätt, -et, =  
sätt/a frön (sätter, satte, satt)  
sätt/a på (sätter, satte, satt)  
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt)  
sök/a, -er, -te, -t  
sök/a upp (-er, -te, -t)  
sökande, -n, =  

 

T

ta en rund/a, -an, -or  
ta hand om (tar, tog, tagit)  
ta itu med (tar, tog, tagit)  
ta ledigt (tar, tog, tagit)  
ta reda på (tar, tog, tagit)  
ta sig (tar, tog, tagit)  
ta sig fram (tar, tog, tagit)  
ta sig till (tar, tog, tagit)  
ta studenten (tar, tog, tagit)  
ta tid (tar, tog, tagit)  
Tack och lov!  
tack vare  
tappa, -r, -de, -t  
taskig, -t, -a, -are, -ast  
tent/a, -an, -or  
termin, -en, -er  
tillbehör, -et, =  
tillbringa, -r, -de, -t  
tillfällig, -t, -a  
tillgänglig, -t, -a, -are, -ast  
till/höra (-hör , -hörde, -hört)  
till och med  
till råga på allt  
tillstånd, -et, =  
tillträde, -t, -n  
tillvalsämne, -et, -n  
tillvaro, -n  
tillverka, -r, -de, -t  
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit)  
tillåt/en, -et, -na  
timjan, -en  
tingsrätt, -en, -er  
tjejjour, -en, -er  
tjuga, -n (talsp.)  
tjänst, -en, -er  
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort)  

 

tolka, -r, -de -t  
tom, -t, -ma, -are, -ast  
toppdomän, -en, -er  
toppennyhet, -en, -er  
torg, -et, =  
totalpris, -et, =  
trappa ner (-r, -de, -t)  
trapphus, -et, =  
trappuppgång, -en, -ar  
triv/as, -s, -des, -ts  
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast  
troligen  
trygg, t, -a, -are, -ast  
trä, -et  
trädgård, -en, -ar  
träng/a sig (-er, -de, -t)  
träningspass, -et, =  
tröst, -en  
tub, -en, -er  
tuff, -t, -a, -are, -ast  
tveka, -r, -de, -t  
tveksam, -t, -ma  
tvillingar (pl.)  
tvinga, -r, -de, -t  
tvung/en, -et, -na  
tvåbäddshytt, -en, -er  
tvärtom  
tydligen  
tydligt  
tygpås/e, -en, -ar  
tyngd, -en, -er  
tågluffa, -r, -de, -t  
tät, -t, -a, -are, -ast  
tävla i lag (-r, -de, -t)  
tävling, -en, -ar  
tävlingsinrikta/d, -t, -de  

 

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts)  
und/vika (-viker, -vek, -vikit)  
undantag, -et, =  
under kontroll  
underhållning, -en  
underkän/d, -t, -da  
underlätta, -r, -de, -t  
underskötersk/a, -n, -or  
undersök/a, -er, -te, -t  
undersökningsrum, -met, =  
ungdomar, -na (pl.)  
ungdomsmottagning, -en, -ar  
ungdomsvårdsanstalt, -en, -er  
upp/föra sig (-för, -förde, -fört)  
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit)  
uppdela/d, -t, -de  
uppfattning, -en, -ar  
uppgift, -en, -er  
uppklara, -r, -de, -t  
uppkörning, -en, -ar  
upplev/a, -er -de -t  
upplevelse, -n, -r  
upplevelsepark, -en, -er  
uppmuntra, -r, -de, -t  
uppmuntran  
upprepa, -r, -de, -t  
uppriv/en, -et, -na  
upprör/d, -t, -da  
uppsats, -en, -er  
upptäck/a, -er, -te, -t  
upptag/en, -et, -na  
uppträd/a, -er, -de, -tt  
uppvakta, -r, -de, -t  
uppvärmning, -en  
urhungrig, -t, -a  
ursprunglig, -t, -a  
ut/föra (-för, – förde, -fört)  
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort)  
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett)  
ut/se, -ser, -såg, -sett  
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)  
utbilda sig (-r, -de, -t)  
utbildning, -en, -ar  
utbud, -et, =  
utbytesstudent, -en, -er  
utexaminera/d, -t, -de  
utflykt, -en, -er   
utmanande, =  
utmärkelse, -n, -er  
utmärkt, =, -a  
utnyttja, -r, -de, -t  
utredning, -en, -ar  
utsatt, =, -a  
utsikt, -en, -er  
utskriv/en, -et, -na  
utväg, -en, -ar  
utveckla, -r, -de, -t  
utveckling, -en, -ar  
utvecklings/land, -landet, -länder  
utvila/d, -t, -de  
utöva, -r, -de, -t  

V

vad gäller  
Vad kul!  
val, -et, =  
Valborg  
var/a, -an, -or  
vara ihop (är, var, varit)  
vara känd för (är, var, varit)  
vara med (är, var, varit)  
vara rädd om (är, var, varit)  
vara sug/en på (-et, -na)   
vara tvungen (är, var, varit)  
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits)  
vardagsrumsfönst/er, – ret, -er  
vardera  
vare sig … eller ….  
varningsbrev, -et, =  
vattenkraft, -en, -er  
vattenkraftverk, -et, =  
vattna, -r, -de, -t  
verka, -r, -de, -t  
verksamhet, -en, -er  
vetenskapsområde, -t, -n  
vid behov, -et, =  
vig/as, -s, -des, -ts  
vikariera, -r, -de, -t  
vilj/a, -an, -or  
vinka, -r, -de, -t  
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit)  
visa, -r, de, -t  
vista/s, =, -des, -ts  
vricka, -r, -de, -t  
vrid/a sig (-er, vred, vridit)  
vråla, -r, -de, -t  
vuxen, vuxna  
VVS (värme, ventilation, sanitet)  
våga, -r, -de, -t  
våld/ta (-tar, -tog, -tagit)  
vårdbiträde, -t, -n  
värdefull, -t, -a, -are, -ast  
vårdnad, -en  
vårhyllning, -en  
väck/a intresse (-er, -te, -t)  
välgjor/d, -t, -da  
välgörenhet, -en  
välj/a (väljer, valde, valt)  
välling, -en  
vänd/a (vänder, vände, vänt)  
vändning, -en, -ar   
vändpunkt, -en,-er  
vänj/a sig (-er, vande, vant)  
väntan (en)  
väntrum, -met, =  
vär/d, -t, -da  
värm/a upp sig, (-er, -de, -t)  
värna, -r, -de, -t  
växelvis  
växla, -r, -de, -t  

 

W

wellpapp, -en  

X

Y

yrkesval, -et, =  

 

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t)  
åklagare, -n, =  
ålänning, -en, -ar  
ångra -r, -de, -t  
år/a, -an, -or  
årskurs, -en, -er  
åsikt, -en, -er  

 

åskådare, -n, =  
åt gången  
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)  
återetablera, -r, -de, -t  
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit)  
återvinning, -en  
åtminstone  

 

Ä

äg/a, -er, -de, -t  
äktenskapslag, -en, -ar  
älv, -en, -ar  
ämne, -t, -n  
ändra sig (-r, -de, -t)  

 

ära, -n   
ärlig, -t, -a, -are, -ast  
ätstörning, -en, -ar  
äventyrsbad, -et, =  

 

Ö

ö, -n, -ar  
ödetomt, -en, -ar  
ögonblick, -et, =  
öka, -r, -de, -t  
öka/d, -t, -de  
önskning, -en, -ar  
öppet hus  
Östersjön  
överallt  
överenskommelse, -n, -r  
överfall, -et, =  

 

övergiv/en, -et, -na  
överhuvudtaget  
överlev/a, -er, -de, -t  
överlycklig, -t, -a  
övernatta, -r, -de, -t  
överstigande, =  
över/sätta (-sätter, -satte, -satt)  
övertala, -r, -de, -t  
övertyga, -r, -de, -t  
övrig, -t, -a  

 

Webblänkar

Fritid och hobby www.secondhandbloggen.se www.bonjourvintage.se http://volang.elledekoration.se www.atervinningen.se/sv/butik-linkoping www.storsjoyran.se www.mucf.se/evs/sv/elsas-hus/om-elsas-hus www.elsaskylten.se www.ingelas.se www.hangaren.org www.winnerback.se

Familjen och traditioner http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror http://www.uu.se/utbildning/studera-i-uppsala/nationer/

Idrott och hälsa http://www.skl.se/ http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst/

Arbete och yrkesliv www.regeringen.ax http://www.edu.fi/ http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_2247/cf_347/Estlandssvenskar.PDF http://www.visitestonia.com/sv/semestermal/kulturskatter/svenskbygder

Anslagstavla

Kontakter