Display Picture

Display Picture

Om projektet ”Ett steg mot Sverige”

Kopeja_pie_Rotko-min

Projektet har utarbetat ett läromedelsmaterial som vänder sig dels till inlärare
som själva vill lära sig svenska i sin egen takt, dels till lärare som vill använda
materialet i sin undervisning.
Materialet har skapats i ett transnationellt projekt finansierat av Nordiska ministerrådets program Nordplus Nordiska språk. Författarna till läromedlet arbetar på olika lärosäten i fem nordiska och baltiska länder.
Målet har varit att öka språkförståelsen mellan de nordiska och de baltiska länderna, försärka samhörighetskänslan och de kulturella banden i Östersjöområdet genom intensifierad språkundervisning i svenska.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Om projektdeltagarna

Från Lettland, projektkoordinator
Ilona Laha, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap, forskare och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils.
Aija Jakovele, magister i filologi och pedagogik och lektor i svenska språket vid universitetet i Daugavpils.

Från Sverige
Sarah Ljungquist, Fil dr. i Litteraturvetenskap  och lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot genusvetenskap vid Högskolan i Gävle.
Ulrika Serrander, Fil dr. i Lingvistik och lektor i svenska språket med inriktning på svenska som andraspråk vid Högskolan i Gävle.

Från Finland
Hilkka Bergman, civilekonom, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.
Minna Björkberg-Suominen, magister i filologi och lektor i svenska språket och kommunikation vid Åbo yrkeshögskola.

Från Litauen
Ausra Mendele, fil. kand. och lärare i svenska vid Klaipedas Vytauto Didziojo Gymnasieskola.
Virginija Jurgaityte, magister i filologi och lektor i svenska vid Klaipeda universitet.

Från Estland

Kristiina Tedremaa-Levorato, magister i filologi och lektor i svenska vid Tallins Universitet.

I projektet har också följande personer deltagit under delar av projekttiden:

Maija Burima, Fil dr. i Jämförande litteraturvetenskap och professor i Jämförande litteratur vid universitetet i Daugavpils.
Lisbet Evelin Niinepuu, magister i filologi, Tallinn, Estland.
Elisabeth Drion, magister i filologi , Stockholm, Sverige.

Skräddarsy din egen kurs i svenska språket och den svenska kulturen!

Materialet omfattar texter, övningar, fakatarutor, ordlistor, samt aktuella länkar för vidare läsning på de teman som texterna berör.

Innehållet utgår ifrån unga människors vardag i Sverige, Finland och Baltikum och olika tidsaktuella ämnen som berör dem.

Karaktärerna möts och lär känna varandra och varandras länder.

Den språkliga nivån motsvarar B1 och B2 enligt de nivåer som finns beskrivna i den europeiska språkskalan.

Texterna är fristående och kan läsas i vilken ordning som helst.

Som inlärare kan du studera självständigt utifrån din egen situation, oberoende av tid och plats. Du som är lärare kan plocka material från den här hemsidan och använda i din undervisning.

Du kan använda texterna i sin helhet eller endast delar av dem utifrån gruppens intresse och undervisningens tidsramar.

Materialet kan också användas som extrauppgifter då de med lätthet kan användas såväl under lektionstid som självständigt i hemmet.

Ordlista

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, =
akuten (talsp.)
akutmottagning, -en, -ar
alkoholhalt, -en
allemansrätt, -en
allvarlig, -t, -a, -are, -ast
altan, -en, -er
an/se (-ser, -såg, -sett)
anfallare, -n, =
anhörig, -t, -a
ankomst, -en, -er
anmäl/a, -er, -de, -t
annars
anordna, -r, -de, -t
anställd, -a
anställningsintervju, -n, -er
ansvar, -et
ansvara, -r, -de, -t
ansvarig, -t, -a
ansök/a, -er, -te, -t
ansökan
ansök/a pengar (-er, -te, -t)
antag/en, -et, -na
antal, -et, -en
antingen… eller ….
arbetsgivare, -n, =
arbetsintyg, -et =
arbetslöshet, -en
arbetsterapet, -en, -er
armbind/el, -eln, -lar
arrangemang, -et, =
arrangera, -r, -de, -t
arsenik, -en
arv, -et, =
assnygg, -t, -a (talsp.)
avboka, -r, -de, -t
avbrytarbänk, -en, -ar
av en slump
avfall, -et, =
avgång, -en, -ar
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort)
avklara avslutningsexamina (-r, -de, -t)
avlösningssystem, -et =
avres/a, -an, -or
avskur/en, -et, -na
avsluta, -r, -de, -t
avsnitt, -et, =
avstäng/d, -t, -da
ax/el, -eln, -lar

B

ban/a, -an, -or
band, -et, =
bandage, -t, =
banta, -r, -de, -t
barfota, =
barnvakt, -en, -er
basta, -r, -de, -t
batteri, -et, -er
bebo/dd, -tt, -dda
be/driva (-driver, -drev, -drivit)
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit) 
befolkning, -en, -ar
befäst/a, -er, -e, befäst
begagna/d, -t, -de
behandla, -r, -de, -t
behandling, -en, -ar
behållare, -n, =
behörighet, -en, -er
behöv/a, -er, -de, -t
belopp, -et, =
belöna/d, -t, -de
bemanningsföretag, -et =
ben, -et, =
benskydd, -et, =
bero på (-r, -dde, -tt)
beroende av
besked, -et, =
be/stå (-står, -stod, -stått)
beställ/a, -er, -de, -t
bestäm/ma, -mer, -de, -t
bestört, =, -a
besvik/en, -et, -na
besättning, -en, -ar
bete sig (-r, -dde, -tt)
beteckning, -en, -ar
betydande, =
betydligt
betyg, -et, =
beundra, -r, -de, -t
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit)
bidrag, -et, =
bilda, -r, -de, -t
bilregisterskylt, -en, -ar
bistånd, -et, =
bit/a ihop (biter, bet, bitit)
björkris, -et, =
blandäktenskap, -et, =
bli anställd (blir, blev, blivit)
bli av (blir, blev, blivit)
bli biten (blir, blev, blivit)
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit)
blinka, -r, -de, -t
bli över (blir, blev, blivit)
bly, -et
blyg, -t, -a, -are, -ast
boende, -t
borgerlig vigs/el, -eln -lar
borgerlig, -t, -a
borggård, -en, -ar
bo/stad, -staden, -städer
bosätt/a sig (-sätter, -satte, -satt)
bott/en, -nen, -nar
boulespel, -et, =
brist på
bro, -n, -ar
bryggeri, -et, -er
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit)
bråk, -et, =
bråka, -r, -de, -t
buffé, -n, -er
burk, -en, -ar
busig, -t, -a, -are,-ast
busk/e, -en, -ar
bygg/a, -er, -de, -t
byggnad, -en, -er 
byt/a skola (-er, -te, -t)
bära upp (bär, bar, burit)
bärnsten, -en, -ar
bärnstenshalsband, -et, =
bästis, -en, -ar
bättra sig (-r, -de, -t)
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.)
böj/a sig, -er, de,-t

 

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
charmtroll, -et, =
chilla, -r, -de, -t
coacha, -r, -de, -t
cool -t, -a, -are, -ast

 

D

dagis Ur och skur
dansföreställning, -en, -ar
del/ta (-tar, -tog, -tagit)
dela ut (-r, -de, -t)
dela, -r, -de, -t
deltagare, -en, =
dessutom
det är dags
diskborst/e, -en, -ar
disktras/a, -an, -or
dissonans, -en -er
doft, -en, -er
dosa, -an, -or
dra, -r, drog, dragit (talsp.)
drabba, -r, -de, -t
driftig, -t, -a, -are, -ast
driv/a, -er, drev, drivit
drygt
duka undan (-r, -de, -t) 
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt)

E

efter behov
eftersökt, =, -a
egenskap, -en, -er
egentligen
el, -en
elmästare, -n, =
energikäll/a, -an, -or
engagera sig, -r, -de, -t
enhet, -en, -er
enkel, -t, -enkla, enklare, enklast
ensamstående, =
enskil/d, -t, -da
er/bjuda (-bjuder, -bjöd, -bjudit)
erbjudande, -t, -n
erfarenhet, -en, -er
er/sätta (-sätter, -satte, -satt)
ertappa/d, -t, -de
erövra, -r, -de, -t
extraknäck/a, -er, -te, -t

 

F

familjeföretag, -et, =
famn, -en, -ar
farlig, -t, -a, -are, -ast
fartyg, -et, =
fast datum
fast inkomst, -en, -er
fastighet, -en, -er
fatta tycke för (-r, -de, -t)
fatta, -r, -de, -t (talsp.)
feijan (talsp.)
festfixare, -n, =
fika, -r, -de, -t
fixa, -r, -de, -t
fjäll, -et, =
flask/a, -an, -or
flera
flott/a, -an, -or
flott/e, -en, -ar
fly, -r, -dde, -tt
flytande, =
flytta, -r, -de, -t
folkbokförd
Folkets Hus
folkhögskol/a, -an, -or
folkomröstning, -en, -ar
folksjäl, -en, -ar
folkvim/mel, -let
fordon, -et, =
forsränning, -en
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt)
fortfarande
fossilt bränsle, -t, -n
fotfäste, -t, -n
frakt, -en, -er
frimärke, -t, -n
fristående, =
frys/a in (fryser, frös, frusit)
främst
fuktig, -t, -a, -are, -ast
fullklottra/d, -t, -de
fundera på (-r, -de, -t)
fundera, -r, -de, -t
fungera, -r, -de, -t
funktionshindra/d, -t, -de
funktionsnedsättning, -en, -ar
fuska, -r, -de, -t
fyll/a, -er, -de, -t
fyllogäng, -et, =
fynda, -r, -de, -t
få insyn (får, fick, fått)
få klart (får, fick, fått)
få lust (får, fick, fått)
få reda på (får, fick, fått)
få syn på (får, fick, fått)
få tag i (får, fick, fått)
fånga intresse, -r, -de, -t
fäll/a en tår (-er, -de, -t)
färdig, -t, -a
färdtjänst, -en

 

färg, -en, -er
färj/a, -an, -or
fästning, -en, -ar
föds/el, -eln, -lar
följ/a med (-er, -de, -t)
följare, -n, =
följd, -en, -er
förare, -n, =
förband, -et, =
förbere/dd, -tt, -dda
förbered/a, -er, -de, förberett
förberedelse, -n, -r
förbjud/en, -et, -na
fördela, -r, -de, -t
fördröj/a, -er, -de, -t
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit)
förena, -r, -de, -t
förening, -en, -ar
före/slå (-slår, -slog, -slagit)
företag, -et, =
för hand
förfärlig, -t, -a, -are, -ast
förgäves
förlova sig, -r, -de, -t
förmåg/a, -an, -or
förmodligen
förnya, -r, -de, -t
förnyelsebar, -t, -a
förorena, -r, -de, -t
förort, -en, -er
förpackning, -en, -ar
förresten
försena sig, -r, -de, -t
försiktig, -t, -a, -are, -ast
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits)
forskning, -en, -ar
förskol/a, -an, -or
förskoleklass, -en, -er
förskoleverksamhet, -en, -er
för … skull
förslag, -et, =
förslitningsskad/a, -an, -or
försommar, -en
för/störa (-stör, -störde, -stört)
försvara sig (-r, -de, -t)
försäkring, -en, -ar
försäljning, -en, -ar
för tillfället
förtjust, =, -a
förtroende, -et
förtvivla/d, -t, -de
förut
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt)
förutom
förutsättning, -en, -ar
förväntning, -en, -ar
föräldradag, -en, -ar
föräldraförsäkring, -en, -ar
föräldraledig, -t, -a
föräldrapenning, -en

 

G

gal/en, -et, -na
ge intryck (ger, gav, gett/givit)
ge råd (ger, gav, gett/givit)
ge sig (ger, gav, gett/givit)
ge sig på (ger, gav, gett/givit)
ge upp (ger, gav, gett/givit)
ge ut (ger, gav, gett/givit)
gemensam, -t, -ma
genast
genomtänkt, =, -a
genuin, -t, -a
genusinriktning, -en, -ar
genusmedvetenhet, -en
gevär, -et, = 
gilla läget (-r, -de, -t)
gissa, -r, -de, -t
givetvis
glasigloo, – n, -r / -er
glåpord, -et, =
god/känna (-känner, -kände, -känt)
godishalsband, -et, =
godkän/d, -t, -da
godnattsag/a, -an, -or
gott om
grann/e, -en, -ar
gränsa till (-r, -de, -t)
gräs, -et, =
gräsklippning, -en
gräsmatt/a, -an, -or
gratis, =
grej, -en, -er
grunda/d, -t, -de
grundskol/a, -an, -or
gruv/a, -an, -or
gruvbolag, -et, =
gräv/a fram (-er, -de, -t)
gräv/a, -er, -de, -t
grönskande, =
gröt, -en, -er
gullig, -t, -a, -are, -ast
gumm/a, -an, -or
gym, -met, =
gå fram (går, gick, gått)
gå i retur (går, gick, gått)
gå i uppfyllelse (går, gick, gått)
gå överstyr (går, gick, gått)
gå på helspänn (går, gick, gått)
gå sönder (går, gick, gått)
gå ut gymnasiet (går, gick, gått)
gäll/a, -er, -de, -t
gäng, -et =
gärnings/man, -mannen, -män
gästkort, -et, =
göra bort sig (gör, gjorde, gjort)
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort)
göra sällskap (gör, gjorde, gjort)
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort)
göra sig redo (gör, gjorde, gjort) 
göra slut (gör, gjorde, gjort)
göra tabbar (gör, gjorde, gjort)

 

H

ha fullt upp (har, hade, haft)
ha ingen aning (har, hade, haft)
ha koll (har, hade, haft)
ha kvar (har, hade, haft)
ha något i bakfickan (har, hade, haft)
ha på gång (har, hade, haft)
ha råd (har, hade, haft)
ha tur (har, hade, haft)  
halka, -r, -de, -t
halvlek, -en, -ar
halvö, -n, -ar
hand/bok, -en, -böcker
handel, -n
handikappbuss, -en, -ar
handla om (-r, -de, -t)
hantera, -r, -de, -t
hantverk, -et, =
hatbrott, -et, =
hav, -et, =
helst
hem/stad, -staden, -städer
hembygd, -en, -er
hembygdsrätt, -en
heminredning, -en, -ar
hemkunskap, -en
hemmaplan, -en
hemsid/a, -an, -or
hemtjänsten
hemtrevlig, -t, -a, -are, -ast
hen
himla (talsp.)
hitta, -r, -de, -t
hjälm, -en, -ar
hjälpmed/el, -let =
hjälpverksamhet, -en, -er
hot, -et, =
humaniora (pl.)

 

hundspann, -et, =
hur många gånger som helst
hushåll, -et, =
hushållsvar/a, -n, -or
husmanskost, -en
huttra till (-r, -de, -t)
huvudansvar, -et
hyr/a ut (-hyr, -de, -t)
håll/a ett tal (håller, höll, hållit)
håll/a fast vid (håller, höll, hållit)
håll/a kontakten (håller, höll, hållit)
håll/a med (håller, höll, hållit)
håll/a om (håller, höll, hållit)
håll/a på med (håller, höll, hållit)
håll/a sig borta (håller, höll, hållit)
hållbar utveckling, -en, -ar
hållbar, -t, -a
häftig, -t, -a, -are, -ast
hämta, -r, -de, -t
händ/a, -er, -e, hänt
hänförande, =
häng/a med (-er, -de, -t)
häng/a ute (-er, -de, -t)
härstamma, -r, -de, -t
höglju/dd, -tt, -dda
högskoleprov, -et, =
högtidlig, -t, -a, -are, -ast
högutbilda/d, -t, -de
höj/a, -er, -de, -t
höns, -et, =
hörlur, -en, -ar

 

I

i anslutning till
i dagligt tal
idrott, -en, -er
idrottsolyck/a, -an, -or
i förhållande till
i förväg
i god tid
illa
illa till mods
i lugn och ro
i marginalen
imponera -r, -de, -t
inblanda/d, -t, -de
inbrott, -et, =
inkalla/d, -t, -de
inkomst, -en, -er
inlinda/d, -t, -de
innanför
innebandy, -n
inne/bära (-bär, -bar, -burit)
innegård, -en, -ar
innehåll, -et =
in/föra (-för, -förde, -fört)
in/gå (-går, -gick, -gått)
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått )
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått)
in/leda (-leder, -ledde, -lett)
inofficiell, -t, -a
in/se (-ser, -såg, -sett)
inseminera, -r, -de, -t
i nära anslutning
i samband med
inslag, -et, =
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit)
intill
invadera, -r, -de, -t
invandrare, -n, =
invånare, -n, =
ispås/e, -en, -ar
i stället för

 

J

jobbig, -t, -a, -are, -ast
jord, -en
jämfört med

 

jämn, -t, -a, -are, -ast
järnmalm, -en, -er
jättetråkig, -t, -a,

 

K

kandidat, -en, -er
kapsyl, -en, -er
kasta sig om halsen (-r, -de, -t)
kasta, -r, -de, -t
kastell, -et, =
kelig, -t, -a, -are,-ast
kila iväg (-r, -de, -t)
kladdig, -t, -a, -are, -ast
klara  upp (-r, -de, -t)
klara av (-r, -de, -t)
klara sig (-r, -de, -t)
klipp/a, -er, -te, -t
kliv/a (kliver, klev, klivit)
kliv/a på (kliver, klev, klivit)
klädkedj/a, -an, -or
klänningsfick/a, -an, -or
klättra, -r, -de, -t
knappast
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit)
knyt/a (knyter, knöt, knutit)
knyte, -t, -n
knytkalas, -et, =
knåda, -r, -de, -t
knä, -(e)t, -n
knäckt, =, -a
knäpp, -t, -a, -are, -ast
knäskål, -en, -ar
kolla, -r, -de, -t
kollektivtrafik, -en
komm/a förbi (kommer, kom, kommit)
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit)
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit)
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit)
komm/a överens (kommer, kom, kommit)
kommun, -en, -er
kompisgäng, -et, =
komvux
konståkning, -en
konungarike, -t, -n
koppar, -n
koppla upp sig (-r, -de, -t)
korridorrum, -met, =
kosttillskott, -et, =
kraftig, -t, -a, -are, -ast
krama, -r, -de, -t
kranskommun, -en, -er
kratt/a, -an, -or
krossa, -r, -de, -t
krydd/a, -an, -or
kryssning, -en, -ar
krånglig, -t, -a, -are, -ast
kräk/as, -s, -tes, -ts
krävande, =
kungahus, -et, =
kunglighet, -en, -er
kunskap, -en, -er
kupp, -en, -er
kurort/stad, -staden, -städer
kursare, -n, = (talsp.)
kust, -en, -er
kustområde, -t, -n
kval, -et, =
kylig, -t, -a, -are, -ast
käk, -et (talsp.)
källare, -n, =
känn/a på (-er, kände, känt)
kärnämne, -t, -n
kärnkraftverk, -et, =
kö, -n, -er
könsfördelning, -en
könsneutral, -t, -a, -are, -ast
könstillhörighet, -en
kör, -en, -er
köttfärspaket, -et, =

L

ladda ner (-r, -de, -t)
laddningsbar, -t, -a
lag, -et, =
lagmännisk/a, -an, -or
lagstadga/d, -t, -de
lagstiftning, -en
lagtingsval, -et, =
lakan, -et, =
landsbygd, -en
landsdel, -en, -ar
landskamp, -en, -er
landskap, -et, =
landsnum/mer, -ret, =
lastbilsflak, -et, =
led, -en, -er
legitimation, -en, -er
lika
likställ/a, -er, -de, -t
lita på (-r, -de, -t)
lite grann
livsmed/el, -let, =
livvakt, -en, -er
lock, -et, =
loppis, -en -ar
lossa, -r, -de, -t
lotta ut (-r, -de, -t)
lottovinst, -en, -er

 

lova, -r, -de, -t
lovande, =
lukta illa (-r, -de, -t)
lunchlåd/a, -an, -or
lunka, -r, -de, -t
luta sig (-r, -de, -t)
luta/d, -t, -de
lyft/a, -er, -te, -t
lågenergilamp/a, -an, -or
lån, -et, =
låna ut (-r, -de, -t)
långvarig, -t, -a, -are, -ast
låt, -en, -ar
låt/a (låter, lät, låtit)
läge, -t, -n
lägg/a ner (lägger, la(de), lagt)
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt)
läggning, -en, -ar
läkemed/el, -let, =
lämna in, (-r, -de, -t)
lämplig -t, -a, -are, -ast
län, -et, =
längdskidor (pl.)
längta efter (-r, -de, -t)
länk, -en, -ar
läskig, -t, -a, -are, -ast
lätta över (-r, -de, -t)
löfte, -t, -n
löpträna, -r, -de, -t
lös/a medlemskap (-er, -te, -t)

 

M

m/s (eng. motorship)
magist/er, -ern, -rar
majbras/a, -an, -or
maritim, -t, -a
marknad, -en, -er
marknadsför/a, =, -de, -t
marknadsledare, -n, =
matlagning, -en
matrester (pl.)
matte (talsp.)
medborgarskap, -et =
meddelande, -t, -n
medelklass, -en, -er
medlem, -men, -mar
medresenär, -en, -er
mellanmål, -et
mellersta
meningsfull, -t, -a, -are, -ast
messa, -r, -de, -t (talsp.)
midj/a, -an, -or
midnattssol, -en
mil/d, -t, -da, -are, -ast
miljö, -n, -er
miljöstation, -en, -er
miljövänlig, -t, -a, -are, -ast
minoritet, -en, -er
minska, -r, -de, -t
minska/s, -s, -des, -ts

 

missa, -r, -de, -t
misshandel, -n
misstag, -et, =
modersmål, -et =
modevisning, -en, -ar
mord, -et, =
mordförsök, -et, =
motståndare, -n, =
motsvara, -r, -de, -t
motsvarighet, -en, -er
musikutrustning, -en, -ar
muskelbristning, -en, -ar
muskelfäste, -t, -n
mygg, -en
myndig, -t, -a
myndighet, -en, -er
mynta, -r, -de, -t
myr, -en, -ar
mys/a, -er, -te, -t
mysig, -t, -a, -are, -ast
målgrupp, -en, -er
mållöst
målmedvet/en, -et, -na
mångfald, -en, -er
möjlig, -t, -a
mördarsnig/el, -eln, -lar
mörkhya/d, -t, -de
mösspåtagning, -en
möte, -t, -n

 

N

nak/en, -et, -na
nation, -en, -er
nationskort, -et, =
naturbruk, -et
naturtillgång, -en, -ar
naturvårdsverket
naturvetenskap, -en
nicka, -r, -de, -t
niorna (pl.)
noggrann, -t, -a, -are, -ast
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.)
nosa, -r, -de, -t
nubbevis/a, -an, -or

 

nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rast
nyskörda/d, -t, -de
nyttig, -t, -a, -are, -ast
nyutexaminera/d, -t, -de
någonstans
nämn/a, -er, -de, -t
närbeläg/en, -et, -na
näring, -en, -ar
närma sig, -r, -de, -t
nätsid/a, -an, -or
nöj/a sig (-er, -de, -t)
nöj/d, -t, -da, -are, -ast

 

O

oavsett
obligatorisk, -t, -a
odla, -r, -de, -t
odlare, -n, =
odlingssäsong, -en, -er
offentlig, -t, -a, -are, -ast
okamratlig, -t, -a
ombord
omfatta, -r, -de, -t
omgivande, =
område, -t, -n
omslagspapp/er, -ret, =
omvårdnad, -en

 

onödig, -t, -a
ordentlig, -t, -a, -are, -ast
ordförande, -n, =
ordinarie, =
ordna, -r, -de, -t
orka, -r, -de, -t
oroa sig, -r, -de, -t
ort, -en, -er
otäck, -t, -a, -are, -ast
outhärdlig, -t, -a
ovanlig, -t, -a, -are, -ast

 

P

pallkrag/e, -en, -ar
palt, -en, -ar
pant, -en, -er
pappersmass/a, -an, -or
parhus, -et, =
passa på (-r, -de,-t)
passa, -r, -de, -t
passningsövning, -en, -ar
pendla, -r, -de, -t
pentry, -t, -n
periodvis
persilja, -n
pigga upp (-r, -de, -t)
pigga upp sig (-r, -de, -t)
pilla, -r, -de, -t
plan, -en, -er
plantera, -r, -de, -t
plantering, -en, -ar
planteringskärl, -et, =
plastburk, -en, -ar
plastfolie, -n, -r
plastkass/e, -en, -ar
plinga till (-r, -de, -t)
plocka fram (-r, -de, -t)
plocka svamp (-r, -de, -t)
plocka, -r, -de, -t
plugga, -r, -de, -t
pluggande, -t -n
plåg/a -an, -or
polare, -n, = (talsp.)
polcirk/el, -n, -lar
porslin, -et
portionssnus, -et, -er
poäng, -en, =
praoa, -r, -de, -t
praoplats, -en, -er
prick
pris, -et, = el. priser
proppfull, -t, -a
provsmaka, -r, -de, -t
prägla, -r, -de, -t
präglas, =, -des, -ts
pumpa upp, (-r, -de, -t)
punk, -en
puss, -en, -ar
pyssla, -r, -de, -t
pyttsan
påbörja, -r, -de, -t
på direkten
på egen hand
på frivillig basis
påföljd, -en, -er
på grund av
på/gå, (-går, -gick, -gått)
på nätet
påtår, -en
påverka, -r, -de, -t

R

rabatt, -en, -er
radhus, -et, =
rankning, -en, -ar
ras, -et, =
rasa, -r, -de, -t
raw food-glass, -en, -ar
rederi, -et, -er
redskap, -et, =
regelbund/en, -et, -na
reglera, -r, -de, -t
rekrytering, -en, -ar
rensa, -r, -de, -t
res/a sig (-er, -te, -t)
resmål, -et, =
returres/a, -an, -or
rik, -et, -en
rimlig, -t, -a, -are, -ast
ringa, =
rod/er, -ret, =
roddare, -n, =
rodna, -r, -de, -t
rollator, -n, -er
rull/e, -en, -ar
rullande dagis
rullande schema (-t, -n)
rutt, -en, -er
rym/ma, -mer, -de, -t
rådgivare, -n, =
rådhus, -et, =
råka illa ut (-r, -de, -t)
råka, -r, -de, -t
rån, -et, =
räck/a (till), -er, -te, -t
rätt som det är
rätt, -en, -er
rättighet, -en, -er
rättvis, -t, -a
rättvisemärkt, =, -a
rökförbud, -et, =
röra sig (rör, rörde, rört)
röst, -en, -er
rösta, -r, -de, -t

 

S

sakna, -r, -de, -at
samarbeta, -r, -de, -t
samarbetsförmåga, -n
samhällelig, -t, -a
samhällskunskap, -en, -er
samhällsmotstånd, -et
samhällsvetenskap, -en
samköna/d, -t, -de
samman/binda (-binder, -band, -bundit)
sammanfatta, -r, -de, -t
sammanlagt
samordna, -r, -de, -t
samtal, -et, =
samtidigt
samtliga
sanningsenligt
satsa på (-r, -de, -t)
schysst, =, -a (talsp.)
se efter (ser, såg, sett)
se till (ser, såg, sett)
segermål, -et, =
separation, -en, -er
sevärdhet, -en, -er
signalera, -r, -ade, -at
silversmed, -en, -er
sinne för humor
sist
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit)
sjukgymnast, -en, -er
sjukgymnastik, -en
sjuksköterska, -n, -or
självförsvar, -et, =
självklarhet, -en, -er
självständig, -t, -a, -are, -ast
självstyr/d, -t, -da
sjöfart, -en
skad/a, -an, -or
skada sig (-r, -de, -t)
skada/d, -t, -de
skadedjur, -et, =
skadegörelse, -n, -r
skaffa sig (-r -de -t)
skaffa, -r, -de, -t
skaka hand, -r, -de, -t
skapa, -r, -de, -t
skatt, -en, -er
ske, -r, -dde, -tt
skicklighet, -en, -er
skiffergas, -en, -er
skilj/a, -er, -de, -t
skitkul (talsp.)
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit)
skjutsa, -r, -de, -t
skog, -en, -ar
skoj, =
skoja, -r, -de, -t
skolavslutning, -en, -ar
skolbetyg, -et =
skolka, -r, -de, -t
skollov, -et, =
skolplikt, -en, -er
skoltrött, =, -a
skott, -et, =
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit)
skräp, -et, =
skutta, -r, -de, -t
skydda, -r, -de, -t
skyhög, -t, -a
skyltfönst/er, -ret, =
skynda sig (-r, -de, -t)
skåla, -r, -de, -t
skämta, -r, -de, -t
skämtsamt
skänk/a, -er, -te, -t
skärgård, -en, -ar
skörd, -en, -ar
skörda, -r, -de, -t
skördefest, -en, -er
sköt/a, -er, -te, -t
skötersk/a, -an, -or
slagsmål, -et, =
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit)
slit/a (sliter, slet, slitit)
slogan, -s
slump, -en, -ar
slutbetyg, -et, =
slutprov, -et, =
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit)
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit)
slåss, =, slogs, slagits
släpa sig (-r, -de, -t)
släpp/a iväg (-er, -te, -t)
slöjd, -en, -er
slösa, -r, -de, -t

 

SM / svenskt mästerskap
smacka, -r, -de, -t
smart, =, -a, -are, -ast
smidesverk/stad, -staden, -städer
smycka, -r, -de, -t
smycke, -t, -n
smygtitta, -r, -de, -t
småbrukare, -n, =
småningom
smärt/a, -an, -or
smärtstillande med/el, -let, =
snack, -et = (talsp.)
snus, -et
snusförsäljning, -en, -ar
snygg, -t, -a, -are, -ast
snöre, -t, -n
snöskot/er, -ern, -rar
socialen (talsp.)
sopor (pl.)
sopsortera, -r, -de, -t
sopsortering, -en, -ar
soptunn/a, -an, -or
sortera, -r, -de, -t
spara, -r, -de, -t
sparsam, -t, -ma, -mare, -mast
specialkost, -en
sportlov, -et, =
spridning, -en, -ar
spy upp (-r, -dde, -tt)
spår, -et, =
spän/d, -t, -da
spänn (talsp.)
spänn/a (spänner, spände, spänt)
spännande, =
stackar/e, -(e)n, =
stackars, = 
stadsdel, -en, -ar
stadskärn/a, -an, -or
stadsodling, -en, -ar
stadstull, -en, -ar
stappla, -r, -de, -t
starta eget (-r, -de, -t)
statlig, -t, -a
statsminist/er, -ern, -rar
steg, -et, =
sten, -en, -ar
stenhår/d, -t, -da
sträck/a sig (-er, -te, -t)
sträva efter (-r, -de, -t)
studentbo/stad, -städer
studentkår, -en, -er
studentmöss/a, -an, -or
studentmottagning, -en, -ar
studiebidrag, -et, =
studielån, -et, =
studiemed/el, -let, =
stug/a, -an, -or
stuka, -r, -de, -t
styrk/a, -an, -or
styrketräna, -r, -de, -t
stål, -et
städdag, -en, -ar 
ställ/a i ordning (-er, -de, -t)
ställ/a upp (-er, -de, -t)
stäm/ma, -mer, -de, -t
stämning, -en
stöd, -et, =
stödj/a (stödjer, stödde, stött)
stör/d, -t, -da
sug/en, -et, -na
sur, -t, -a, -are, -ast
sura, -r -de, -t
surfplatt/a, -an, -or
Svenskport, -en
syfta på (-r, -de, -t)
syrr/a, -an, -or (talsp.)
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt)
så klart
så synd
såsom
såväl … som
säkerhet, -en
säkert
sällskap, -et, =
särskil/d, -t, -da
sätt, -et, =
sätt/a frön (sätter, satte, satt)
sätt/a på (sätter, satte, satt)
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt)
sök/a, -er, -te, -t
sök/a upp (-er, -te, -t)
sökande, -n, =

 

T

ta en rund/a, -an, -or
ta hand om (tar, tog, tagit)
ta itu med (tar, tog, tagit)
ta ledigt (tar, tog, tagit)
ta reda på (tar, tog, tagit)
ta sig (tar, tog, tagit)
ta sig fram (tar, tog, tagit)
ta sig till (tar, tog, tagit)
ta studenten (tar, tog, tagit)
ta tid (tar, tog, tagit)
Tack och lov!
tack vare
tappa, -r, -de, -t
taskig, -t, -a, -are, -ast
tent/a, -an, -or
termin, -en, -er
tillbehör, -et, =
tillbringa, -r, -de, -t
tillfällig, -t, -a
tillgänglig, -t, -a, -are, -ast
till/höra (-hör , -hörde, -hört)
till och med
till råga på allt
tillstånd, -et, =
tillträde, -t, -n
tillvalsämne, -et, -n
tillvaro, -n
tillverka, -r, -de, -t
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit)
tillåt/en, -et, -na
timjan, -en
tingsrätt, -en, -er
tjejjour, -en, -er
tjuga, -n (talsp.)
tjänst, -en, -er
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort)

 

tolka, -r, -de -t
tom, -t, -ma, -are, -ast
toppdomän, -en, -er
toppennyhet, -en, -er
torg, -et, =
totalpris, -et, =
trappa ner (-r, -de, -t)
trapphus, -et, =
trappuppgång, -en, -ar
triv/as, -s, -des, -ts
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast
troligen
trygg, t, -a, -are, -ast
trä, -et
trädgård, -en, -ar
träng/a sig (-er, -de, -t)
träningspass, -et, =
tröst, -en
tub, -en, -er
tuff, -t, -a, -are, -ast
tveka, -r, -de, -t
tveksam, -t, -ma
tvillingar (pl.)
tvinga, -r, -de, -t
tvung/en, -et, -na
tvåbäddshytt, -en, -er
tvärtom
tydligen
tydligt
tygpås/e, -en, -ar
tyngd, -en, -er
tågluffa, -r, -de, -t
tät, -t, -a, -are, -ast
tävla i lag (-r, -de, -t)
tävling, -en, -ar
tävlingsinrikta/d, -t, -de

 

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts)
und/vika (-viker, -vek, -vikit)
undantag, -et, =
under kontroll
underhållning, -en
underkän/d, -t, -da
underlätta, -r, -de, -t
underskötersk/a, -n, -or
undersök/a, -er, -te, -t
undersökningsrum, -met, =
ungdomar, -na (pl.)
ungdomsmottagning, -en, -ar
ungdomsvårdsanstalt, -en, -er
upp/föra sig (-för, -förde, -fört)
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit)
uppdela/d, -t, -de
uppfattning, -en, -ar
uppgift, -en, -er
uppklara, -r, -de, -t
uppkörning, -en, -ar
upplev/a, -er -de -t
upplevelse, -n, -r
upplevelsepark, -en, -er
uppmuntra, -r, -de, -t
uppmuntran
upprepa, -r, -de, -t
uppriv/en, -et, -na
upprör/d, -t, -da
uppsats, -en, -er
upptäck/a, -er, -te, -t
upptag/en, -et, -na
uppträd/a, -er, -de, -tt
uppvakta, -r, -de, -t
uppvärmning, -en
urhungrig, -t, -a
ursprunglig, -t, -a
ut/föra (-för, – förde, -fört)
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort)
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett)
ut/se, -ser, -såg, -sett
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)
utbilda sig (-r, -de, -t)
utbildning, -en, -ar
utbud, -et, =
utbytesstudent, -en, -er
utexaminera/d, -t, -de
utflykt, -en, -er 
utmanande, =
utmärkelse, -n, -er
utmärkt, =, -a
utnyttja, -r, -de, -t
utredning, -en, -ar
utsatt, =, -a
utsikt, -en, -er
utskriv/en, -et, -na
utväg, -en, -ar
utveckla, -r, -de, -t
utveckling, -en, -ar
utvecklings/land, -landet, -länder
utvila/d, -t, -de
utöva, -r, -de, -t

V

vad gäller
Vad kul!
val, -et, =
Valborg
var/a, -an, -or
vara ihop (är, var, varit)
vara känd för (är, var, varit)
vara med (är, var, varit)
vara rädd om (är, var, varit)
vara sug/en på (-et, -na) 
vara tvungen (är, var, varit)
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits)
vardagsrumsfönst/er, – ret, -er
vardera
vare sig … eller ….
varningsbrev, -et, =
vattenkraft, -en, -er
vattenkraftverk, -et, =
vattna, -r, -de, -t
verka, -r, -de, -t
verksamhet, -en, -er
vetenskapsområde, -t, -n
vid behov, -et, =
vig/as, -s, -des, -ts
vikariera, -r, -de, -t
vilj/a, -an, -or
vinka, -r, -de, -t
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit)
visa, -r, de, -t
vista/s, =, -des, -ts
vricka, -r, -de, -t
vrid/a sig (-er, vred, vridit)
vråla, -r, -de, -t
vuxen, vuxna
VVS (värme, ventilation, sanitet)
våga, -r, -de, -t
våld/ta (-tar, -tog, -tagit)
vårdbiträde, -t, -n
värdefull, -t, -a, -are, -ast
vårdnad, -en
vårhyllning, -en
väck/a intresse (-er, -te, -t)
välgjor/d, -t, -da
välgörenhet, -en
välj/a (väljer, valde, valt)
välling, -en
vänd/a (vänder, vände, vänt)
vändning, -en, -ar 
vändpunkt, -en,-er
vänj/a sig (-er, vande, vant)
väntan (en)
väntrum, -met, =
vär/d, -t, -da
värm/a upp sig, (-er, -de, -t)
värna, -r, -de, -t
växelvis
växla, -r, -de, -t

 

W

wellpapp, -en

X

Y

yrkesval, -et, =

 

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t)
åklagare, -n, =
ålänning, -en, -ar
ångra -r, -de, -t
år/a, -an, -or
årskurs, -en, -er
åsikt, -en, -er

 

åskådare, -n, =
åt gången
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)
återetablera, -r, -de, -t
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit)
återvinning, -en
åtminstone

 

Ä

äg/a, -er, -de, -t
äktenskapslag, -en, -ar
älv, -en, -ar
ämne, -t, -n
ändra sig (-r, -de, -t)

 

ära, -n 
ärlig, -t, -a, -are, -ast
ätstörning, -en, -ar
äventyrsbad, -et, =

 

Ö

ö, -n, -ar
ödetomt, -en, -ar
ögonblick, -et, =
öka, -r, -de, -t
öka/d, -t, -de
önskning, -en, -ar
öppet hus
Östersjön
överallt
överenskommelse, -n, -r
överfall, -et, =

 

övergiv/en, -et, -na
överhuvudtaget
överlev/a, -er, -de, -t
överlycklig, -t, -a
övernatta, -r, -de, -t
överstigande, =
över/sätta (-sätter, -satte, -satt)
övertala, -r, -de, -t
övertyga, -r, -de, -t
övrig, -t, -a

 

Webblänkar

Fritid och hobby
www.secondhandbloggen.se
www.bonjourvintage.se
http://volang.elledekoration.se
www.atervinningen.se/sv/butik-linkoping
www.storsjoyran.se
www.mucf.se/evs/sv/elsas-hus/om-elsas-hus
www.elsaskylten.se
www.ingelas.se
www.hangaren.org
www.winnerback.se

Familjen och traditioner
http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror
http://www.uu.se/utbildning/studera-i-uppsala/nationer/

Idrott och hälsa
http://www.skl.se/
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst/

Arbete och yrkesliv
www.regeringen.ax
http://www.edu.fi/
http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_2247/cf_347/Estlandssvenskar.PDF
http://www.visitestonia.com/sv/semestermal/kulturskatter/svenskbygder

Anslagstavla

Kontakter