Display Picture

Display Picture

Projekt „Samm Rootsi suunas“

Kopeja_pie_Rotko-min

Projektis osales üksteist rootsi keele õpetajat Lätist, Leedust, Eestist, Soomest ja Rootsist ning projekti eesmärgiks oli välja töötada õppematerjal, mida saaksid kasutada nii iseõppijad kui rootsi keele õpetajad. Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Nordplus Nordiska Språk raames ning selle eesmärgiks oli Põhjamaade ja Baltimaade keeleline lähendamine ning ühtekuuluvustunde ja kultuuriliste sidemete tugevdamine Läänemere piirkonnas läbi ühise õpitava keele – rootsi keele.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Projektis osalejad

Lätist (Projekti koordinaator): Ilona Laha (PhD), doktorikraad võrdlevas kirjandusteaduses, rootsi keele lektor ja teadur, Daugavpilsi Ülikool Aija Jakovele (MA), filoloogia ja pedagoogika magister, rootsi keele lektor, Daugavpilsi Ülikool

Rootsist Sarah Ljungquist (PhD), doktorikraad kirjandusteaduses,  kirjandusteaduse lektor, Gävle Ülikool Ulrika Serrander (PhD), doktorikraad lingvistikas, rootsi keele lektor, Gävle Ülikool

Soomest Hilkka Bergman (MSc), rootsi keele ja kommunikatsiooni lektor, Turu Rakenduskõrgkool Minna Björkberg-Suominen (MA), rootsi keele ja kommunakatsiooni lektor, Turu Rakenduskõrgkool

Leedust Ausra Mendele,  rootsi keele õpetaja, Klaipeda Vytauto Didziojo Gümnaasium Virginija Jurgaityte (MA), rootsi keele lektor, Klaipeda Ülikool

Eestist Kristiina Tedremaa-Levorato (MA), rootsi keele lektor, Tallinna Ülikool

Erinevatel etappidel osalesid projektis ka: Lisbet Evelin Niinepuu (MA), rootsi keele õpetaja, Tallinn Elisabeth Drion (MA), rootsi keele õpetaja, Stockholm Maija Burima (PhD), võrdleva kirjandusteaduse professor, humanitaarteaduste fakulteedi dekaan, Daugavpilsi Ülikool

Koosta endale sobiv rootsi keele ja kultuuri kursus!

Õppematerjal koosneb tekstidest koos faktiandmete ja linkidega antud teema kohta, harjutustest ning rootsi-eesti, rootsi-läti ja rootsi-leedu sõnastikust. Õppematerjali tekstid kajastavad noorte inimeste elu ja igapäevatoimetusi Rootsis, Soomes ja Baltimaades. Nad kohtuvad, saavad tuttavaks ning õpivad palju huvitavat oma sõprade ja nende kodumaade kohta. Õppematerjal on mõeldud keeletasemele B1-B2 (vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile). Tekstid ei ole omavahel sisuliselt seotud ja see võimaldab neid kasutada valikuliselt endale sobivas järjekorras. Käesolev õppematerjal sobib nii grupiõppeks kui ka iseõppijale, sest jätab õppijale vabad käed nii aja- kui kohavaliku osas. Rootsi keele õpetajad saavad õppematerjali tekste ja harjutusi kas tervikuna või osaliselt kasutada nii tundides kui õpilastele jäetud (koduste) lisaharjutustena.

Sõnaraamat

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, = aktsiaselts
akuten (talsp.)                 EMO, traumapunkt
akutmottagning, -en, -ar EMO
alkoholhalt, -en alkoholisisaldus
allemansrätt, -en igaüheõigus
allvarlig, -t, -a, -are, -ast tõsine
altan, -en, -er rõdu, veranda, terrass
an/se (-ser, -såg, -sett) pidama
anfallare, -n, = ründaja
anhörig, -t, -a lähedane
ankomst, -en, -er saabumine
anmäl/a, -er, -de, -t huvi väljendama
annars muidu
anordna, -r, -de, -t korraldama
anställd, -a töötaja
anställningsintervju, -n, -er tööintervjuu
ansvar, -et vastutus
ansvara, -r, -de, -t vastutama
ansvarig, -t, -a vastutav
ansök/a, -er, -te, -t taotlema
ansökan avaldus, taotlus
ansök/a pengar (-er, -te, -t) raha taotlema
antag/en, -et, -na vastu võetud
antal, -et, -en arv
antingen… eller …. kas … voi …
arbetsgivare, -n, = tööandja
arbetsintyg, -et = (eelmise) tööandja soovituskiri
arbetslöshet, -en töötus 
arbetsterapet, -en, -er tööterapuet
armbind/el, -eln, -lar kaptenipael
arrangemang, -et, = üritus
arrangera, -r, -de, -t korraldama
arsenik, -en arseen(ik)
arv, -et, = pärand(us)
assnygg, -t, -a (talsp.) jube ilus
avboka, -r, -de, -t annuleerima
avbrytarbänk, -en, -ar varumeste pink
av en slump juhuslikult
avfall, -et, = jäätmed
avgång, -en, -ar väljumine
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort) määrama
avklara avslutningsexamina   (-r, -de, -t) lõpueksameid sooritama
avlösningssystem, -et = vahetus
avres/a, -an, -or väljumine
avskur/en, -et, -na eraldatud, äralõigatud
avsluta, -r, -de, -t lõpetama
avsnitt, -et, = (teksti)lõik
avstäng/d, -t, -da välja lülitatud, (õppetööst) eemaldama
ax/el, -eln, -lar õlg

B

ban/a, -an, -or tee, rada
band, -et, = (kassa)lint
bandage, -t, = side
banta, -r, -de, -t dieeti pidama
barfota, = paljajalu
barnvakt, -en, -er lapsehoidja
basta, -r, -de, -t saunatama
batteri, -et, -er patarei
bebo/dd, -tt, -dda asustatud
be/driva (-driver, -drev, -drivit) teostama, korraldama
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit)  olema, viibima
befolkning, -en, -ar rahvastik
befäst/a, -er, -e, befäst kinnitama, kindlustama
begagna/d, -t, -de kasutatud
behandla, -r, -de, -t kohtlema
behandling, -en, -ar ravi, teraapia
behållare, -n, = konteiner
behörighet, -en, -er pädevus, kompetentsus
behöv/a, -er, -de, -t vajama
belopp, -et, = summa
belöna/d, -t, -de autasustatud
bemanningsföretag, -et = personaliotsingufirma
ben, -et, = säär
benskydd, -et, = säärekaitse
bero på (-r, -dde, -tt) sõltuma, olenema
beroende av sõltuvuses
besked, -et, = vastus
be/stå (-står, -stod, -stått) koosnema
beställ/a, -er, -de, -t tellima
bestäm/ma, -mer, -de, -t otsustama
bestört, =, -a häiritud
besvik/en, -et, -na pettunud
besättning, -en, -ar meeskond
bete sig (-r, -dde, -tt) käituma
beteckning, -en, -ar nimetus
betydande, = oluline
betydligt oluliselt
betyg, -et, = hinne
beundra, -r, -de, -t imetlema
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit) kaasa aitama, toetama
bidrag, -et, = stipendium, toetus
bilda, -r, -de, -t moodutama, looma, tekitama, rajama
bilregisterskylt, -en, -ar auto reg.nr
bistånd, -et, = abi, toetus
bit/a ihop (biter, bet, bitit) (huuli, hambaid) kokku suruma
björkris, -et, = kaseoksad
blandäktenskap, -et, = segaabielu
bli anställd (blir, blev, blivit) töökohta saama
bli av (blir, blev, blivit) toimuma, aset leidma
bli biten (blir, blev, blivit) hammustada saama
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit) kooliga valmis saama
blinka, -r, -de, -t pilgutama
bli över (blir, blev, blivit) üle jääma
bly, -et plii
blyg, -t, -a, -are, -ast häbelik
boende, -t igapäevaelu
borgerlig vigs/el, -eln -lar ilmalik laulatus
borgerlig, -t, -a ilmalikult
borggård, -en, -ar lossihoov
bo/stad, -staden, -städer eluase
bosätt/a sig  (-sätter, -satte, -satt) elama asuma
bott/en, -nen, -nar põhi
boulespel, -et, = petank
brist på puudus
bro, -n, -ar sild
bryggeri, -et, -er pruulikoda
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit) kokku varisema
bråk, -et, = tüli
bråka, -r, -de, -t vaidlema
buffé, -n, -er buffee
burk, -en, -ar purk
busig, -t, -a, -are,-ast ulakas
busk/e, -en, -ar põõsas
bygg/a, -er, -de, -t ehitama
byggnad, -en, -er  hoone
byt/a skola (-er, -te, -t) kooli vahetama
bära upp (bär, bar, burit) üles tassima
bärnsten, -en, -ar merevaik
bärnstenshalsband, -et, = merevaigust kaelakee
bästis, -en, -ar parim sõber
bättra sig (-r, -de, -t) ennast parandama
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.) kuradi homo
böj/a sig, -er, de,-t kummarduma

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN) Kesk-õppetoetuskomisjon
charmtroll, -et, = meelitaja
chilla, -r, -de, -t tšillima
coacha, -r, -de, -t treenima, ette valmistama
cool -t, -a, -are, -ast äge, lahe

D

dagis Ur och skur lasteaed Iga ilmaga õue (põhitegevused toimuvad õues)
dansföreställning, -en, -ar tantsuetendus
del/ta  (-tar, -tog, -tagit) osalema
dela ut (-r, -de, -t) välja jagama
dela, -r, -de, -t jagama
deltagare, -en, = osavõtja
dessutom lisaks
det är dags on aeg
diskborst/e, -en, -ar nõudepesuhari
disktras/a, -an, -or nõudepesulapp
dissonans, -en -er ebakõla
doft, -en, -er lõhn
dosa, -an, -or doos, annus
dra, -r, drog, dragit (talsp.) kõnek. minema
drabba, -r, -de, -t puudutama, tabama
driftig, -t, -a, -are, -ast toimekas, tragi, ettevõtlik
driv/a, -er, drev, drivit tööle panema, käitama
drygt nauke üle
duka undan (-r, -de, -t)  lauda ära koristama
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt) valja ilmuma

E

efter behov vastavalt vajadusele
eftersökt, =, -a soovitud, populaarne
egenskap, -en, -er omadus
egentligen tegelikult
el, -en elekter
elmästare, -n, = elektrik
energikäll/a, -an, -or energiaallikas
engagera sig, -r, -de, -t osalema, hõivatud olema
enhet, -en, -er üksus
enkel, -t, -enkla, enklare, enklast lihtne
ensamstående, = üksikvanem
enskil/d, -t, -da üksik
er/bjuda (-bjuder, -bjöd, -bjudit) pakkuma
erbjudande, -t, -n pakkumine
erfarenhet, -en, -er kogemus
er/sätta (-sätter, -satte, -satt) asendama
ertappa/d, -t, -de vahele jäänud
erövra, -r, -de, -t vallutama
extraknäck/a, -er, -te, -t lisatööd tegema

F

familjeföretag, -et, = pereettevõte
famn, -en, -ar süli
farlig, -t, -a, -are, -ast ohtlik
fartyg, -et, = laev
fast datum kindel kuupäev
fast inkomst, -en, -er kindel sissetulek
fastighet, -en, -er kinnisvara
fatta tycke för (-r, -de, -t) meeldima hakkama
fatta, -r, -de, -t (talsp.) taipama
feijan (talsp.) facebook
festfixare, -n, = pidude korraldaja
fika, -r, -de, -t kohvitama
fixa, -r, -de, -t korraldama
fjäll, -et, = mägi
flask/a, -an, -or pudel
flera mitu, paljud
flott/a, -an, -or laevastik
flott/e, -en, -ar parv, alus
fly, -r, -dde, -tt põgenema
flytande, = ujuv, sorav, ladus
flytta, -r, -de, -t kolima
folkbokförd (elukohta) sisse kirjutatud
Folkets Hus Rahvamaja, kultuurimaja
folkhögskol/a, -an, -or rahvaülikool
folkomröstning, -en, -ar rahvahääletus
folksjäl, -en, -ar rahva (ühiskondlik) mälu, rahva hing
folkvim/mel, -let rahvasumm
fordon, -et, = sõiduk
forsränning, -en parvetamine
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt) jätkama
fortfarande jätkuvalt
fossilt bränsle, -t, -n fossiilne kütus
fotfäste, -t, -n jalgealune
frakt, -en, -er kaubavedu
frimärke, -t, -n postmark
fristående, = valik-, fakultatiivne
frys/a in (fryser, frös, frusit) sügavkülmutama
främst peamiselt
fuktig, -t, -a, -are, -ast niiske
fullklottra/d, -t, -de täiskritseldatud
fundera på (-r, -de, -t) kaaluma, mõtlema
fundera, -r, -de, -t kaaluma, mõtlema
fungera, -r, -de, -t toimima
funktionshindra/d, -t, -de liikumispuudega
funktionsnedsättning, -en, -ar liikumispiiratus
fuska, -r, -de, -t spikerdama
fyll/a, -er, -de, -t täituma
fyllogäng, -et, = kamp purjus inimesi
fynda, -r, -de, -t soodsalt ostlema
få insyn (får, fick, fått) ülevaadet saama
få klart (får, fick, fått) teadet/kinnitust saama
få lust (får, fick, fått) soovima, tahtma
få reda på (får, fick, fått) teada saama
få syn på (får, fick, fått) märkama
få tag i (får, fick, fått) (kätte) saama, leidma
fånga intresse, -r, -de, -t huvi äratama
fäll/a en tår (-er, -de, -t) poetab pisara
färdig, -t, -a valmis
färdtjänst, -en vanurite ja vaegurite transportteenus
färg, -en, -er värv
färj/a, -an, -or praam(laev)
fästning, -en, -ar kindlus, linnus
föds/el, -eln, -lar sünd
följ/a med (-er, -de, -t) kaasa minema
följare, -n, = järgija, huviline
följd, -en, -er tagajärg
förare, -n, = juht
förband, -et, = side, mähis
förbere/dd, -tt, -dda valmistunud
förbered/a, -er, -de, förberett ette valmistama
förberedelse, -n, -r ettevalmistus
förbjud/en, -et, -na keelatud
fördela, -r, -de, -t jagama
fördröj/a, -er, -de, -t venima, viibima
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit) esinema
förena, -r, -de, -t ühendama
förening, -en, -ar ühing, selts
före/slå (-slår, -slog, -slagit) ettepanekut tegema
företag, -et, = ettevõte
för hand käsitsi
förfärlig, -t, -a, -are, -ast kohutav
förgäves asjata
förlova sig, -r, -de, -t kihluma
förmåg/a, -an, -or võime
förmodligen arvatavasti, tõenäoliselt
förnya, -r, -de, -t uuendama
förnyelsebar, -t, -a taastuv
förorena, -r, -de, -t reostama
förort, -en, -er eeslinn
förpackning, -en, -ar pakend
förresten muide(ks)
försena sig, -r, -de, -t hilinema
försiktig, -t, -a, -are, -ast ettevaatlik
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits) edasi lükkama, nihutama
forskning, -en, -ar teadusuuring
förskol/a, -an, -or lasteaed
förskoleklass, -en, -er eelkool
förskoleverksamhet, -en, -er koolieelne haridus
för … skull … pärast
förslag, -et, = ettepanek
förslitningsskad/a, -an, -or ülekoormuskahjustus
försommar, -en varasuvi
för/störa (-stör, -störde, -stört) ära rikkuma, hävitama
försvara sig (-r, -de, -t) end kaitsma
försäkring, -en, -ar kindlustus
försäljning, -en, -ar müük
för tillfället hetkel
förtjust, =, -a vaimustatud
förtroende, -et usaldus
förtvivla/d, -t, -de meeleheitel
förut varem
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt) eeldama
förutom lisaks
förutsättning, -en, -ar eeldus
förväntning, -en, -ar ootus
föräldradag, -en, -ar “lastepäev”
föräldraförsäkring, -en, -ar vanemakindlustus
föräldraledig, -t, -a vanemapuhkusel
föräldrapenning, -en peretoetus

G

gal/en, -et, -na hull
ge intryck (ger, gav, gett/givit) muljet jätma
ge råd (ger, gav, gett/givit) nõu andma
ge sig (ger, gav, gett/givit) alla andama
ge sig på (ger, gav, gett/givit) kallale tungima
ge upp (ger, gav, gett/givit) alla andma
ge ut (ger, gav, gett/givit) välja andma
gemensam, -t, -ma ühine, jagatud
genast otsekohe
genomtänkt, =, -a läbimõeldud
genuin, -t, -a põline, algupärane
genusinriktning, -en, -ar sooteadlik suunitlus
genusmedvetenhet, -en sooteadlikkus
gevär, -et, =  relv
gilla läget (-r, -de, -t) hetke nautima
gissa, -r, -de, -t ära arvama
givetvis loomulikult
glasigloo, – n, -r / -er klaasikonteiner
glåpord, -et, = sõimusõna
god/känna (-känner, -kände, -känt) heaks kiitma
godishalsband, -et, = kommidest kaelakee
godkän/d, -t, -da arvestatud
godnattsag/a, -an, -or unejutt
gott om palju
grann/e, -en, -ar naaber
gränsa till (-r, -de, -t) piirnema, lähenema
gräs, -et, = muru
gräsklippning, -en muruniitmine
gräsmatt/a, -an, -or muruvaip
gratis, = tasuta
grej, -en, -er asi, ese
grunda/d, -t, -de asutatud, rajatud
grundskol/a, -an, -or põhikool
gruv/a, -an, -or kaevandus
gruvbolag, -et, = kaevandusettevõte
gräv/a fram (-er, -de, -t) välja kaevama
gräv/a, -er, -de, -t kaevama
grönskande, = rohetav
gröt, -en, -er puder
gullig, -t, -a, -are, -ast armas, nunnu
gumm/a, -an, -or mutike, eideke, kallike
gym, -met, = spordisaal
gå fram (går, gick, gått) juurde minema
gå i retur (går, gick, gått) taaskasutusse minema
gå i uppfyllelse (går, gick, gått) täituma
gå överstyr (går, gick, gått) liiale minema
gå på helspänn (går, gick, gått) närvid viimseni pingul
gå sönder (går, gick, gått) katki minema
gå ut gymnasiet (går, gick, gått) gümnaasiumi lõpetama
gäll/a, -er, -de, -t puututama, kehtima, millegi kohta käima
gäng, -et = kamp
gärnings/man, -mannen, -män kurjategija
gästkort, -et, = külalise kaart
göra bort sig (gör, gjorde, gjort) marki täis tegema
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort) edukalt esinema
göra sällskap (gör, gjorde, gjort) seltsiks olema
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort) valmis panema
göra sig redo (gör, gjorde, gjort)  end valmis panema, seadma
göra slut (gör, gjorde, gjort) suhet lõpetama
göra tabbar (gör, gjorde, gjort) apsakaid tegema

H

ha fullt upp (har, hade, haft) palju tegemist
ha ingen aning (har, hade, haft) pole õrna aimugi
ha koll (har, hade, haft) olukorda mitte tajuma
ha kvar (har, hade, haft) säilitama
ha något i bakfickan (har, hade, haft) midagi tagavaraks hoidma
ha på gång (har, hade, haft) käimas olema
ha råd (har, hade, haft) (rahaliselt) võimalik olema
ha tur (har, hade, haft)  õnne omama, vedama
halka, -r, -de, -t libastuma
halvlek, -en, -ar poolaeg
halvö, -n, -ar poolsaar
hand/bok, -en, -böcker käsiraamat
handel, -n kaubandus
handikappbuss, -en, -ar invabuss
handla om (-r, -de, -t) jutustama, rääkima
hantera, -r, -de, -t käsitsema
hantverk, -et, = käsitöö
hatbrott, -et, = vihakuritegu
hav, -et, = meri
helst soovitavalt, vïmaluse korral
hem/stad, -staden, -städer kodulinn
hembygd, -en, -er kodukant
hembygdsrätt, -en kodukandiõigus
heminredning, -en, -ar kodukujundus
hemkunskap, -en kodundus
hemmaplan, -en (kodus) Rootsis
hemsid/a, -an, -or kodulehekülg
hemtjänsten koduhooldus
hemtrevlig, -t, -a, -are, -ast kodune, hubane
hen tema
himla (talsp.) väga, õudsalt
hitta, -r, -de, -t leidma
hjälm, -en, -ar kiiver
hjälpmed/el, -let = abivahend
hjälpverksamhet, -en, -er abistamine
hot, -et, = oht
humaniora (pl.) humanitaarained
hundspann, -et, = koerarakend
hur många gånger som helst lugematu arv kordi
hushåll, -et, = majapidamine
hushållsvar/a, -n, -or majapidamistarbed
husmanskost, -en kodune toit
huttra till (-r, -de, -t) värisema
huvudansvar, -et põhivastutus
hyr/a ut (-hyr, -de, -t) välja üürima
håll/a ett tal (håller, höll, hållit) kõnet pidama
håll/a fast vid (håller, höll, hållit) kinni hoidma
håll/a kontakten (håller, höll, hållit) kontakti hoidma
håll/a med (håller, höll, hållit) nõustuma
håll/a om (håller, höll, hållit) kallistama
håll/a på med (håller, höll, hållit) (parasjagu) tegelema, hõivatud olema
håll/a sig borta (håller, höll, hållit) eemale hoidma
hållbar utveckling, -en, -ar jätkusuutlik areng
hållbar, -t, -a jätkusuutlik
häftig, -t, -a, -are, -ast äge
hämta, -r, -de, -t tooma, võtma
händ/a -er, -e, hänt juhtuma, toimuma
hänförande, = võluv, hurmav
häng/a med (-er, -de, -t) ühinema, kaasa minema, osalema
häng/a ute (-er, -de, -t) ringi hängima
härstamma, -r, -de, -t pärinema
höglju/dd, -tt, -dda valjuhäälne
högskoleprov, -et, = sisseastumiseksam kõrgkooli
högtidlig, -t, -a, -are, -ast pidulik
högutbilda/d, -t, -de kõrgharidusega
höj/a, -er, -de, -t tõstma
höns, -et, = kanad
hörlur, -en, -ar kõrvaklapp

I

i anslutning till millegiga seoses
i dagligt tal igapäevases kõnes
idrott, -en, -er kehaline kasvatus
idrottsolyck/a, -an, -or spordiõnnetus
i förhållande till suhtes
i förväg eelnevalt
i god tid varakult, aegsasti
illa halvasti, hullusti
illa till mods pahas tujus
i lugn och ro rahus ja vaikuses
i marginalen serval, äärel, (piltl.) tühine
imponera -r, -de, -t muljet avaldama
inblanda/d, -t, -de asjasse segatud
inbrott, -et, = sissemurdmine
inkalla/d, -t, -de sisse kutsutud
inkomst, -en, -er sissetulek
inlinda/d, -t, -de kinni seotud
innanför seespool
innebandy, -n saalihoki
inne/bära (-bär, -bar, -burit) tähendama, kaasa tooma
innegård, -en, -ar sisehoov
innehåll, -et = sisu
in/föra (-för, -förde, -fört) juurutama, sisse viima
   
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått ) abielu registreerima
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått) kooselu registreerima
in/leda (-leder, -ledde, -lett) alustama, sisse juhatama
inofficiell, -t, -a mitteametlik
in/se (-ser, -såg, -sett) mõistma, taipama
inseminera, -r, -de, -t viljastama
i nära anslutning läheduses
i samband med seoses
inslag, -et, = element
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit) isegi mitte jõudma
intill kõrval
invadera, -r, -de, -t sisse tungima
invandrare, -n, = sisserändaja
invånare, -n, = elanik
ispås/e, -en, -ar jääkott
i stället för asemel

J

jobbig, -t, -a, -are, -ast tüütu,
jord, -en muld
jämfört med võrreldes
jämn, -t, -a, -are, -ast ühtlane
järnmalm, -en, -er rauamaak
jättetråkig, -t, -a, jube igav

K

kandidat, -en, -er bakalaureus
kapsyl, -en, -er pudelikork
kasta sig om halsen (-r, -de, -t) kaela viskuma
kasta, -r, -de, -t ära viskama
kastell, -et, = kastell
kelig, -t, -a, -are,-ast hellusemaias
kila iväg (-r, -de, -t) minema lippama
kladdig, -t, -a, -are, -ast kleepuv
klara  upp (-r, -de, -t) lahendama, välja selgitama
klara av (-r, -de, -t) hakkama saama
klara sig (-r, -de, -t) toime tulema, hakkama saama
klipp/a, -an, -or tugi
kliv/a (kliver, klev, klivit) ronima
kliv/a på (kliver, klev, klivit) sisenema
klädkedj/a, -an, -or rõivakapluste kett
klänningsfick/a, -an, -or kleiditasku
klättra, -r, -de, -t ronima
knappast vaevu, vaevalt
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit) kontakte sõlmima
knyt/a (knyter, knöt, knutit) siduma
knyte, -t, -n pamp
knytkalas, -et, = oma söögiga pidu
knåda, -r, -de, -t sõtkuma, vormima
knä, -(e)t, -n põlv
knäckt, =, -a murdunud, meeleheitel
knäpp, -t, -a, -are, -ast ogar, totakas
knäskål, -en, -ar põlvekeder
kolla, -r, -de, -t kontrollima
kollektivtrafik, -en ühistransport
komm/a förbi (kommer, kom, kommit) läbi astuma
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit) teele ette jääma
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit) meelde tulema
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit) ettepanekut tegema
komm/a överens (kommer, kom, kommit) kokkuleppele jõudma
kommun, -en, -er kohalik omavalitsus
kompisgäng, -et, = sõprade kamp
komvux täiskasvanute täiendõpe
konståkning, -en iluuisutamine
konungarike, -t, -n kuningriik
koppar, -n vask
koppla upp sig (-r, -de, -t) Internetti minema
korridorrum, -met, = ühikatuba
kosttillskott, -et, = toidulisand
kraftig, -t, -a, -are, -ast tugevalt
krama, -r, -de, -t kallistama
kranskommun, -en, -er naabervald
kratt/a, -an, -or reha
krossa, -r, -de, -t murdma
krydd/a, -an, -or maitsetaim
kryssning, -en, -ar kruiis
krånglig, -t, -a, -are, -ast keeruline
kräk/as, -s, -tes, -ts oksendama
krävande, = nõudlik
kungahus, -et, = kuningakoda
kunglighet, -en, -er kuninglik isik
kunskap, -en, -er oskus
kupp, -en, -er revolutsioon
kurort/stad, -staden, -städer kuurortlinn
kursare, -n, = (talsp.) kursusekaaslane
kust, -en, -er rannik
kustområde, -t, -n rannikuala
kval, -et, = valikmängud
kylig, -t, -a, -are, -ast jahe
käk, -et (talsp.) kõnek. söök, toit
källare, -n, = kelder
känn/a på (-er, kände, känt) katsuma, kompama
kärnämne, -t, -n põhiõppeaine
kärnkraftverk, -et, = tuumajaam
kö, -n, -er järjekord
könsfördelning, -en sugude jaotus
könsneutral, -t, -a, -are, -ast sooneutraalne
könstillhörighet, -en sooline kuuluvus
kör, -en, -er koor
köttfärspaket, -et, = hakklihapakk

L

ladda ner (-r, -de, -t) alla laadima
laddningsbar, -t, -a laetav
lag, -et, = võistkond
lagmännisk/a, -an, -or meeskonnamängija
lagstadga/d, -t, -de seadusega sätestatud
lagstiftning, -en seaduseloome
lagtingsval, -et, = Ahvenamaa parlamendivalimsied
lakan, -et, = voodilina
landsbygd, -en maakoht
landsdel, -en, -ar maaosa
landskamp, -en, -er maavõistlus
landskap, -et, = maakond
landsnum/mer, -ret, = (riigi) suunanumber
lastbilsflak, -et, = veoki kast
led, -en, -er liiges
legitimation, -en, -er isikut tõendav dokument
lika sarnane
likställ/a, -er, -de, -t võrdsustama
lita på (-r, -de, -t) usaldama
lite grann natuke, veidi
livsmed/el, -let, = toiduaine
livvakt, -en, -er ihukaitsja
lock, -et, = kaas
loppis, -en -ar kirbuturg
lossa, -r, -de, -t lossima
lotta ut (-r, -de, -t) loosima
lottovinst, -en, -er lotovõit
lova, -r, -de, -t lubama
lovande, = paljutõotav
lukta illa (-r, -de, -t) halvasti lõhnama
lunchlåd/a, -an, -or kaasavõetud lõunasöök
lunka, -r, -de, -t lonkima
luta sig (-r, -de, -t) nõjatuma
luta/d, -t, -de najal
lyft/a, -er, -te, -t tõstma
lågenergilamp/a, -an, -or säästupirn
lån, -et, = laen
låna ut (-r, -de, -t) välja laenama
långvarig, -t, -a, -are, -ast pikaajaline
låt, -en, -ar lugu, laul
låt/a (låter, lät, låtit) kõlama
läge, -t, -n olukord
lägg/a ner (lägger, lade, lagt) sulgema
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt) üles panema
läggning, -en, -ar sättumus, suunitlus
läkemed/el, -let, = ravim
lämna in (-r, -de, -t) viima
lämplig -t, -a, -are, -ast sobiv
län, -et, = Läänemeri
längdskidor (pl.) murdmaasuusad
längta efter (-r, -de, -t) igatsema
länk, -en, -ar link
läskig, -t, -a, -are, -ast õudne
lätta över (-r, -de, -t) kergendunud
löfte, -t, -n lubadus
löpträna, -r, -de, -t (treening)jooksma
lös/a medlemskap (-er, -te, -t) liikmelisust lunastama

M

m/s (eng. motorship) laev
magist/er, -ern, -rar magister
majbras/a, -an, -or volbrilõke
maritim, -t, -a merega seotud
marknad, -en, -er turg
marknadsför/a, =, -de, -t turundama
marknadsledare, -n, = turuliider
matlagning, -en toiduvalmistamine
matrester (pl.) toidujäätmed
matte (talsp.) matemaatika
medborgarskap, -et = kodakondsus
meddelande, -t, -n teade, sõnum
medelklass, -en, -er keskklass
medlem, -men, -mar liige
medresenär, -en, -er kaasreisija
mellanmål, -et vahepala, oode
mellersta kesk-
meningsfull, -t, -a, -are, -ast mõttekas
messa, -r, -de, -t (talsp.) sõnumit saatma
midj/a, -an, -or talje
midnattssol, -en keskööpäike
mil/d, -t, -da, -are, -ast pehme
miljö, -n, -er keskkond
miljöstation, -en, -er jäätmejaam
miljövänlig, -t, -a, -are, -ast keskkonnasõbralik
minoritet, -en, -er vähemus
minska, -r, -de, -t vähenema
minska/s, -s, -des, -ts vähenema
missa, -r, -de, -t maha magama
misshandel, -n väärkohtlemine
misstag, -et, = eksitus
modersmål, -et = emakeel
modevisning, -en, -ar moeetendus
mord, -et, = mõrv
mordförsök, -et, = mõrvakatse
motståndare, -n, = vastane
motsvara, -r, -de, -t vastama, vastav
motsvarighet, -en, -er vaste
musikutrustning, -en, -ar muusikavarustus
muskelbristning, -en, -ar lihaserebend
muskelfäste, -t, -n lihase kinnitus
mygg, -en sääsk
myndig, -t, -a täisealine
myndighet, -en, -er amet
mynta, -r, -de, -t vermina
myr, -en, -ar soo, raba
mys/a, -er, -te, -t mõnusasti aega veetma
mysig, -t, -a, -are, -ast hubane, õdus
målgrupp, -en, -er sihtgrupp
mållöst sihitult
målmedvet/en, -et, -na sihikindel
mångfald, -en, -er mitmekesisus
möjlig, -t, -a võimalik
mördarsnig/el, -eln, -lar hispaania teetigu
mörkhya/d, -t, -de tumedanahaline
mösspåtagning, -en mütsitseremoonia
möte, -t, -n koosolek

N

nak/en, -et, -na alasti
nation, -en, -er teat. Üliõpilasühendus, samast maakonnast pärist uliopilasi uhendav tudengiorganisatsioon
nationskort, -et, = üliõpilasühenduse liikmeskaart
naturbruk, -et põllumajandus
naturtillgång, -en, -ar loodusvara
naturvårdsverket keskonnaamet
naturvetenskap, -en loodusteadused
nicka, -r, -de, -t noogutama
niorna (pl.) üheksandikud
noggrann, -t, -a, -are, -ast täpne
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.) pabistav, murelik
nosa, -r, -de, -t nuuskima
nubbevis/a, -an, -or napsiviis
nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rast kaine
nyskörda/d, -t, -de äsja korjatud, värske
nyttig, -t, -a, -are, -ast kasulik
nyutexaminera/d, -t, -de äsja ülikooli lõpetanud
någonstans kusagil
nämn/a, -er, -de, -t nimetama
närbeläg/en, -et, -na lähedalasuv
näring, -en, -ar tegevusala
närma sig, -r, -de, -t lähenema
nätsid/a, -an, -or netilehekulg
nöj/a sig (-er, -de, -t) rahulduma
nöj/d, -t, -da, -are, -ast rahul(olev)

O

oavsett vaatamata
obligatorisk, -t, -a kohustuslik
odla, -r, -de, -t kasvatama
odlare, -n, = aiaomanikud
odlingssäsong, -en, -er vegetatsiooniperiood
offentlig, -t, -a, -are, -ast avalik, ametlik
okamratlig, -t, -a ebasõbramehelik
ombord pardal
omfatta, -r, -de, -t hõlmama
omgivande, = ümbritsev
område, -t, -n piirkond, ala
omslagspapp/er, -ret, = pakkepaber
omvårdnad, -en hoolitsus
onödig, -t, -a mittevajalik
ordentlig, -t, -a, -are, -ast korralikult
ordförande, -n, = eesistuja
ordinarie, = tähtajatu lepinguga
ordna, -r, -de, -t korraldama
orka, -r, -de, -t jaksama, jõudma, suutma
oroa sig, -r, -de, -t muretsema
ort, -en, -er koht, paik
otäck, -t, -a, -are, -ast ebameeldiv, vastik
outhärdlig, -t, -a väljakannatamatu
ovanlig, -t, -a, -are, -ast ebatavaline

P

pallkrag/e, -en, -ar istutuskast
palt, -en, -ar rukki- või odrajahust (veri)käkk
pant, -en, -er tagatisraha
pappersmass/a, -an, -or puidumass
parhus, -et, = paarismaja
passa på (-r, -de,-t) juhust kasutama
passa, -r, -de, -t hoidma, sobima
passningsövning, -en, -ar söötmisharjutus
pendla, -r, -de, -t pendeldama
pentry, -t, -n kööktuba
periodvis aeg-ajalt
persilja, -n petersell
pigga upp (-r, -de, -t) tuju tõstma
pigga upp sig (-r, -de, -t) tuju parandama
pilla, -r, -de, -t ära näppima
plan, -en, -er väljak
plantera, -r, -de, -t istutama
plantering, -en, -ar istandus
planteringskärl, -et, = istutusnõu
plastburk, -en, -ar plastpurk
plastfolie, -n, -r toidukile
plastkass/e, -en, -ar kilekott
plinga till (-r, -de, -t) heliseb
plocka fram (-r, -de, -t) välja võtma
plocka svamp (-r, -de, -t) seeni korjama
plocka, -r, -de, -t kogunud, korjama
plugga, -r, -de, -t õppima
pluggande, -t -n õppimine
plåg/a -an, -or piin
polare, -n, = (talsp.) sõber
polcirk/el, -n, -lar polaarjoon
porslin, -et lauanõud
portionssnus, -et, -er huultubaka kotike
poäng, -en, = punkt
praoa, -r, -de, -t praktikal olema
praoplats, -en, -er praktikakoht
prick täpselt
pris, -et, = el. priser auhind
proppfull, -t, -a rahvast täis
provsmaka, -r, -de, -t degusteerima
prägla, -r, -de, -t jälge jätma, pitserit panema
präglas, =, -des, -ts mõjutama, määrama, iseloomustama
pumpa upp (-r, -de, -t) täis pumpama. Kasvatama
punk, -en punk
puss, -en, -ar musi
pyssla, -r, -de, -t nokitsema, tegelema
pyttsan tühijutt
   
påbörja, -r, -de, -t alustama
på direkten kohe
på egen hand omal käel
på frivillig basis vabatahtlikkuse alusel
påföljd, -en, -er tulemus, järelmõju
på grund av tõttu
på/gå, (-går, -gick, -gått) toimuma, käimas olema
på nätet internetis
påtår, -en teine tass kohvi (tasuta)
påverka, -r, -de, -t mõjutama

R

rabatt, -en, -er allahindlus
radhus, -et, = ridaelamu
rankning, -en, -ar edetabel
ras, -et, = varing
rasa, -r, -de, -t varisema
raw food-glass, -en, -ar raw-food jäätis
rederi, -et, -er laevakompanii
redskap, -et, = tööriist
regelbund/en, -et, -na reeglipärane
reglera, -r, -de, -t reguleerima, määratlema
rekrytering, -en, -ar värbamine
rensa, -r, -de, -t rohima
res/a sig (-er, -te, -t) tõusma
resmål, -et, = reisisiht
returres/a, -an, -or tagasireis
rik, -et, -en riik
rimlig, -t, -a, -are, -ast sobiv
ringa, = vähene, puudulik
rod/er, -ret, = rool(iratas)
roddare, -n, = aerutaja
rodna, -r, -de, -t punastama
rollator, -n, -er rollaator
rull/e, -en, -ar rull
rullande dagis mobiilne lasteaed (õppekäigud)
rullande schema (-t, -n) liikuv graafik
rutt, -en, -er liin, marsruut
rym/ma, -mer, -de, -t põgenema
rådgivare, -n, = nõustaja
rådhus, -et, = raekoda
råka illa ut (-r, -de, -t) kannatada saama, õnnetusse sattuma
råka, -r, -de, -t kogemata midagi tegema
rån, -et, = rööv
räck/a (till), -er, -te, -t aitama, piisama
rätt som det är äkki
rätt, -en, -er toit, roog, õigus
rättighet, -en, -er õigus
rättvis, -t, -a õiglane
rättvisemärkt, =, -a õiglase kaubanduse märgiga
rökförbud, -et, = suitsetamiskeeld
röra sig (rör, rörde, rört) kohta käima
röst, -en, -er hääl
rösta, -r, -de, -t hääletama

S

sakna, -r, -de, -at millestki puudust tundma, ilma olema
samarbeta, -r, -de, -t koostööd tegema
samarbetsförmåga, -n koostöövõime
samhällelig, -t, -a sotsiaalne, ühiskondlik
samhällskunskap, -en, -er ühiskonnaõpetus
samhällsmotstånd, -et åhiskondlik vastuseis
samhällsvetenskap, -en ühiskonnaõpetus
samköna/d, -t, -de samasooline
samman/binda (-binder, -band, -bundit) ühendama
sammanfatta, -r, -de, -t kokku võtma
sammanlagt kokku
samordna, -r, -de, -t ühitama, koordineerima
samtal, -et, = vestlus
samtidigt samal ajal
samtliga kõik
sanningsenligt tõele vastav
satsa på (-r, -de, -t) panustama
schysst, =, -a (talsp.) lahe
se efter (ser, såg, sett) hoolitsema
se till (ser, såg, sett) (millegi eest) hoolitsema
segermål, -et, = võïduvärav
separation, -en, -er lahkuminek
sevärdhet, -en, -er vaatamisväärsus
signalera, -r, -ade, -at näitama
silversmed, -en, -er hõbesepp
sinne för humor huumorimeel
sist viimaks
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit) lauas istet võtma
sjukgymnast, -en, -er füsioterapeut
sjukgymnastik, -en füsioterapeut
sjuksköterska, -n, -or (med.) õde
självförsvar, -et, = enesekaitse
självklarhet, -en, -er endastmõistetav asi
självständig, -t, -a, -are, -ast iseseisvalt
självstyr/d, -t, -da autonoomne
sjöfart, -en merendus
skad/a, -an, -or kahju, vigastus
skada sig (-r, -de, -t) end vigastama
skada/d, -t, -de vigastatud
skadedjur, -et, = kahjur
skadegörelse, -n, -r kahju tekitamine
skaffa sig (-r -de -t) endale hankima
skaffa, -r, -de, -t hankima
skaka hand (-r, -de, -t) kätt suruma
skapa, -r, -de, -t looma, tekitama
skatt, -en, -er maks
ske, -r, -dde, -tt juhtuma, toimuma
skicklighet, -en, -er osavus
skiffergas, -en, -er põlevkivigaas
skilj/a, -er, -de, -t eraldama
skitkul (talsp.) jube lahe
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit) lööma, tulistama
skjutsa, -r, -de, -t kohale sõidutama, (autoga) ära viima
skog, -en, -ar mets
skoj, = lahe, tore
skoja, -r, -de, -t nalja tegema, naljatlema
skolavslutning, -en, -ar kooli lõpetamine
skolbetyg, -et = koolitunnistus
skolka, -r, -de, -t poppi tegema
skollov, -et, = koolivaheaeg
skolplikt, -en, -er koolikohustus
skoltrött, =, -a koolist väsinud
skott, -et, = lask
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit) karjatama
skräp, -et, = prügi
skutta, -r, -de, -t kepslema
skydda, -r, -de, -t kaitsma
skyhög, -t, -a hirmkõrge
skyltfönst/er, -ret, = vaateaken
skynda sig (-r, -de, -t) kiirustama
skåla, -r, -de, -t klaase kokku lööma
skämta, -r, -de, -t naljatama
skämtsamt naljatledes
skänk/a, -er, -te, -t (ära) kinkima, annetama
skärgård, -en, -ar saarestik, skäärid
skörd, -en, -ar saak
skörda, -r, -de, -t saaki koristama
skördefest, -en, -er lõikuspidu
sköt/a, -er, -te, -t tegelema
skötersk/a, -an, -or õde, hooldaja
slagsmål, -et, = kaklus
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit) endale kahmama
slit/a (sliter, slet, slitit) kulutama, vaevama
slogan, -s loosung
slump, -en, -ar juhus
slutbetyg, -et, = lõpuhinded
slutprov, -et, = tasemetöö
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit) naelapead tabama
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit) tabama kaks kärbest ühe hoobiga
slåss, =, slogs, slagits kaklema
släpa sig (-r, -de, -t) vedama
släpp/a iväg (-er, -te, -t) minna laskma
slöjd, -en, -er käsitöö
slösa, -r, -de, -t raiskama, kulutama
SM / svenskt mästerskap Rootsi meistrivõistlused
smacka, -r, -de, -t matsutama
smart, =, -a, -are, -ast nutikas, tark
smidesverk/stad, -staden, -städer sepikoda
smycka, -r, -de, -t ehtima
smycke, -t, -n ehe
smygtitta, -r, -de, -t vargsi piiluma
småbrukare, -n, = väiketalunik
småningom vähehaaval
smärt/a, -an, -or valu
smärtstillande med/el, -let, = valuvaigisti
snack, -et = (talsp.) jutt
snus, -et huuletubakas
snusförsäljning, -en, -ar huuletubakamüük
snygg, -t, -a, -are, -ast ilus
snöre, -t, -n nöör
snöskot/er, -ern, -rar lumesaan
socialen (talsp.) sotsiaalosakond
sopor (pl.) jäätmed
sopsortera, -r, -de, -t prügi sorteerima
sopsortering, -en, -ar jäätmete sorteerimine
soptunn/a, -an, -or prügikast
sortera, -r, -de, -t sorteerima
spara, -r, -de, -t säästma
sparsam, -t, -ma, -mare, -mast säästlik
specialkost, -en eritoit
sportlov, -et, = spordivaheaeg
spridning, -en, -ar levik
spy upp (-r, -dde, -tt) välja oksendama
spår, -et, = jälg
spän/d, -t, -da pinges, pingul
spänn (talsp.) kroon
spänn/a (spänner, spände, spänt) pingutama
spännande, = põnev
stackar/e, -(e)n, = vaeseke
stackars, =  vaeseke
stadsdel, -en, -ar linnaosa
stadskärn/a, -an, -or linnasüda
stadsodling, -en, -ar linnaaed
stadstull, -en, -ar linnavärav, tollipunkt (van.)
stappla, -r, -de, -t taaruma, vaaruma
starta eget (-r, -de, -t) oma ettevõtet rajama
statlig, -t, -a riiklik, riigisektoris töötama
statsminist/er, -ern, -rar peaminister
steg, -et, = samm, aste
sten, -en, -ar kivi
stenhår/d, -t, -da kivikõva
sträck/a sig (-er, -te, -t) sirutuma
sträva efter (-r, -de, -t) (millegi jarele) püüdlema
studentbo/stad, -städer ühiselamu
studentkår, -en, -er üliõpilasesindus
studentmöss/a, -an, -or tekkel
studentmottagning, -en, -ar vastuvõtt
studiebidrag, -et, = õppetoetus
studielån, -et, = õppelaen
studiemed/el, -let, = õppetoetus
stug/a, -an, -or majake
stuka, -r, -de, -t väänama, nikastama
styrk/a, -an, -or jõud
styrketräna, -r, -de, -t jõutrenni tegema
stål, -et teras
städdag, -en, -ar  koristuspäev
ställ/a i ordning (-er, -de, -t) korda seadma, valmis panema
ställ/a upp (-er, -de, -t) (millekski) aega leidma
stäm/ma, -mer, -de, -t klappima, sobima
stämning, -en meeleolu
stöd, -et, = tugi
stödj/a (stödjer, stödde, stött) toetama
stör/d, -t, -da häiritud
sug/en, -et, -na midagi väga tahtma
sur, -t, -a, -are, -ast vihane, pahane
sura, -r -de, -t mossitama
surfplatt/a, -an, -or tahvelarvuti
Svenskport, -en Rootsivärav
syfta på (-r, -de, -t) viitama
syrr/a, -an, -or (talsp.) õde
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt) tegevust pakkuma
så klart muidugi
så synd kahju
såsom nagu
såväl … som nii … kui …
säkerhet, -en turvalisus
säkert kindlasti
sällskap, -et, = seltskond,
särskil/d, -t, -da eriline
sätt, -et, = viis, moodus
sätt/a frön (sätter, satte, satt) seemneid külvama
sätt/a på (sätter, satte, satt) sisse lülitama
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt) istet võtma
sök/a, -er, -te, -t otsima, taotlema
sök/a upp (-er, -te, -t) üles otsima
sökande, -n, = taotleja, tööotsija

T

ta en rund/a, -an, -or jalutuskäiku, tiiru tegema
ta hand om (tar, tog, tagit) hoolitsema
ta itu med (tar, tog, tagit) midagi käsile võtma
ta ledigt (tar, tog, tagit) vabaks võtma
ta reda på (tar, tog, tagit) välja uurima
ta sig (tar, tog, tagit) kasvama, kosuma
ta sig fram (tar, tog, tagit) edasi liikuma, orienteeruma
ta sig till (tar, tog, tagit) (kohale) minema
ta studenten (tar, tog, tagit) gümnaasiumi lõpetama
ta tid (tar, tog, tagit) aega võtma
Tack och lov! Jumal tänatud!
tack vare tänu
tappa, -r, -de, -t kaotama
taskig, -t, -a, -are, -ast vastik, alatu, õel
tent/a, -an, -or eksam
termin, -en, -er semester
tillbehör, -et, = tarvikud
tillbringa, -r, -de, -t veetma
tillfällig, -t, -a ajutine
tillgänglig, -t, -a, -are, -ast kättesaadav, ligipääsetav
till/höra (-hör, -hörde, -hört) kuuluma
till och med kaasa arvatud
till råga på allt kõigele lisaks
tillstånd, -et, = luba
tillträde, -t, -n teenistusse asuma, sisse-, juurdepääs
tillvalsämne, -et, -n valikaine
tillvaro, -n olelus, eksistents
tillverka, -r, -de, -t tootma, tegema, meisterdama
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit) lubama, laskma
tillåt/en, -et, -na lubatud
timjan, -en timjan
tingsrätt, -en, -er maakohus (esimese astme kohus)
tjejjour, -en, -er tütarlaste turvakeskus
tjuga, -n (talsp.) 20-kroonine
tjänst, -en, -er teenus, töö(koht)
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort) teenima
tolka, -r, -de -t tõlgendama
tom, -t, -ma, -are, -ast tühi
toppdomän, -en, -er tippdomeem
toppennyhet, -en, -er kõmu-uudis
torg, -et, = turg, väljak
totalpris, -et, = lõpphind
trappa ner (-r, -de, -t) järk-järgult vähendama
trapphus, -et, = trepikoda
trappuppgång, -en, -ar trepikoda
triv/as, -s, -des, -ts hästi tundma
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast meeldiv
troligen arvtavasti
trygg, t, -a, -are, -ast turvaliselt, turvaline
trä, -et puit
trädgård, -en, -ar aed
träng/a sig (-er, -de, -t) trügima
träningspass, -et, = treening(kord)
tröst, -en trööst, lohutus
tub, -en, -er tuub
tuff, -t, -a, -are, -ast ränk, raske
tveka, -r, -de, -t kahtlema
tveksam, -t, -ma kahtlev
tvillingar (pl.) kaksikud
tvinga, -r, -de, -t sundima
tvung/en, -et, -na sunnitud
tvåbäddshytt, -en, -er kahene kajut
tvärtom vastupidi
tydligen ilmselt
tydligt selgelt
tygpås/e, -en, -ar riidest kott
tyngd, -en, -er raskus
tågluffa, -r, -de, -t rongiga ringi reisima
tät, -t, -a, -are, -ast tihe
tävla i lag (-r, -de, -t) võistkonnas võistlema
tävling, -en, -ar võistlus
tävlingsinrikta/d, -t, -de võistlustele orienteeritud

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts) suhtlema, läbi käima
und/vika (-viker, -vek, -vikit) vältima
undantag, -et, = erand
under kontroll kontrolli all
underhållning, -en meelelahutus
underkän/d, -t, -da mittearvestatud
underlätta, -r, -de, -t kergendama, lihtsustama
underskötersk/a, -n, -or (med.) nooremõde
undersök/a, -er, -te, -t läbi vaatama, kompama
undersökningsrum, -met, = läbivaatustuba
ungdomar, -na (pl.) pl. noored
ungdomsmottagning, -en, -ar noote nõustamiskabinet
ungdomsvårdsanstalt, -en, -er noortevangla
upp/föra sig (-för, -förde, -fört) käituma
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit) teatama, ütlema
uppdela/d, -t, -de jaotatud
uppfattning, -en, -ar ettekujutus
uppgift, -en, -er (töö)ülesanne
uppklara, -r, -de, -t lahendama
uppkörning, -en, -ar sõidueksam
upplev/a, -er -de -t kogema
upplevelse, -n, -r elamus
upplevelsepark, -en, -er seikluspark
uppmuntra, -r, -de, -t ergutama, soosima, õhutama, innustama
uppmuntran julgustamine
upprepa, -r, -de, -t korduma
uppriv/en, -et, -na endast väljas
upprör/d, -t, -da ärritunud, pahane
uppsats, -en, -er kirjand
upptäck/a, -er, -te, -t avastama
upptag/en, -et, -na hõivatud
uppträd/a, -er, -de, -tt esinema
uppvakta, -r, -de, -t õnnitlema
uppvärmning, -en soojendus
urhungrig, -t, -a ülinäljane
ursprunglig, -t, -a algne
ut/föra (-för, – förde, -fört) sooritama
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort) moodustama, sooritama, teostama
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett) uurima kuritegu
ut/se, -ser, -såg, -sett määrama
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) kaevandama
utbilda sig (-r, -de, -t) õppima
utbildning, -en, -ar haridus
utbud, -et, = pakkumine
utbytesstudent, -en, -er vahetusüliõpilane
utexaminera/d, -t, -de kutsetunnistusega
utflykt, -en, -er  väljasõit, ekskursioon
utmanande, = väljakutseid pakkuv
utmärkelse, -n, -er auhind, aunimetus
utmärkt, =, -a suurepärane
utnyttja, -r, -de, -t (ära) kasutama
utredning, -en, -ar uurimine
utsatt, =, -a kaitset vajav, tõrjutud, haavatav 
utsikt, -en, -er vaade
utskriv/en, -et, -na välja kirjutatud
utväg, -en, -ar päästetee, lahendus
utveckla, -r, -de, -t arendama
utveckling, -en, -ar areng
utvecklings/land, -landet, -länder arengumaa
utvila/d, -t, -de väljapuhanud
utöva, -r, -de, -t harrastama

V

vad gäller mis puudutab
Vad kul! Kui lahe!
val, -et, = valmised
Valborg volbriöö
var/a, -an, -or kaup
vara ihop (är, var, varit) koos olema
vara känd för (är, var, varit) tuntud olema
vara med (är, var, varit) kaasatud olema
vara rädd om (är, var, varit) (kellegi pärast) mures olema
vara sug/en på (-et, -na)  tahtma, ihalema
vara tvungen (är, var, varit) sunnitud olema
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits) alles olema
vardagsrumsfönst/er, – ret, -er elutoaaken
vardera kumbki
vare sig … eller …. ei …ega…
varningsbrev, -et, = hoiatus
vattenkraft, -en, -er hüdroenergia
vattenkraftverk, -et, = hüdrojõujaam
vattna, -r, -de, -t kastma
verka, -r, -de, -t tunduma
verksamhet, -en, -er tegevust pakkuma
vetenskapsområde, -t, -n teadusvaldkond
vid behov, -et, = vajadusel
vig/as, -s, -des, -ts laulatama
vikariera, -r, -de, -t asendama
vilj/a, -an, -or tahe
vinka, -r, -de, -t lehvitama
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit) maad võtma
visa, -r, de, -t näitama
vista/s, =, -des, -ts viibima
vricka, -r, -de, -t nikastama, välja väänama
vrid/a sig (-er, vred, vridit) vingerdama
vråla, -r, -de, -t röökima
vuxen, vuxna täiskasvanu
VVS (värme, ventilation, sanitet) küte, ventilatsioon, (kanalistasiooni)torustik
våga, -r, -de, -t julgema, söandama
våld/ta (-tar, -tog, -tagit) vägistama
vårdbiträde, -t, -n õe abiline
värdefull, -t, -a, -are, -ast hinnaline
vårdnad, -en hooldus
vårhyllning, -en kevade tervitamine
väck/a intresse (-er, -te, -t) huvi äratama
välgjor/d, -t, -da hästitehtud
välgörenhet, -en heategevus
välj/a (väljer, valde, valt) valima
välling, -en lastetoit
vänd/a (vänder, vände, vänt) pöörduma
vändning, -en, -ar  pööre
vändpunkt, -en,-er pöördepunkt
vänj/a sig (-er, vande, vant) (ära) harjuma
väntan (en) ootus
väntrum, -met, = ooteruum
vär/d, -t, -da väärt, vääriline
värm/a upp sig (-er, -de, -t) soojendust tegema
värna, -r, -de, -t kaitsma
växelvis vaheldumisi
växla, -r, -de, -t muutuma

W

wellpapp, -en lainepapp

X

Y

yrkesval, -et, = elukutse valik

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t) vahele jääma
åklagare, -n, = prokurör
ålänning, -en, -ar ahvenamaalane
ångra -r, -de, -t kahetsema
år/a, -an, -or aer
årskurs, -en, -er klass
åsikt, -en, -er arvamus
åskådare, -n, = pealtvaataja
åt gången korraga
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) taaskasutama
återetablera, -r, -de, -t taas kanda kinnitama
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit) taastama, elustama
återvinning, -en taaskasutus
åtminstone vähemalt

Ä

äg/a, -er, -de, -t omama
äktenskapslag, -en, -ar abieluseadus
älv, -en, -ar jõgi
ämne, -t, -n aine
ändra sig (-r, -de, -t) meelt muutma
ära, -n  au
ärlig, -t, -a, -are, -ast aus
ätstörning, -en, -ar söömishäire
äventyrsbad, -et, = veepark

Ö

ö, -n, -ar saar
ödetomt, -en, -ar mahajäetud krunt
ögonblick, -et, = silmapilk, hetk
öka, -r, -de, -t kasvama, suurenema
öka/d, -t, -de suurenenud
önskning, -en, -ar soov
öppet hus noortekeskus
Östersjön Läänemeri
överallt kõikjal
överenskommelse, -n, -r kokkulepe
överfall, -et, = rünnak
övergiv/en, -et, -na mahajäetud
överhuvudtaget üleüldse
överlev/a, -er, -de, -t ellu jääma
överlycklig, -t, -a üliõnnelik
övernatta, -r, -de, -t ööbima
överstigande, = üle mingi määra
över/sätta (-sätter, -satte, -satt) tõlkima
övertala, -r, -de, -t veenma
övertyga, -r, -de, -t ümber veenma
övrig, -t, -a ülejäänud

Lingid

Fritid och hobby www.secondhandbloggen.se www.bonjourvintage.se http://volang.elledekoration.se www.atervinningen.se/sv/butik-linkoping www.storsjoyran.se www.mucf.se/evs/sv/elsas-hus/om-elsas-hus www.elsaskylten.se www.ingelas.se www.hangaren.org www.winnerback.se

Familjen och traditioner http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror http://www.uu.se/utbildning/studera-i-uppsala/nationer/

Idrott och hälsa http://www.skl.se/ http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst/

Arbete och yrkesliv www.regeringen.ax http://www.edu.fi/ http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_2247/cf_347/Estlandssvenskar.PDF http://www.visitestonia.com/sv/semestermal/kulturskatter/svenskbygder

Uudised

Kontaktid