Display Picture

Display Picture

Apie projektą „Žingsnis link Švedijos“

Kopeja_pie_Rotko-min

Projekte „Žingsnis link Švedijos” vienuolika dėstytojų iš penkių Skandinavijos ir Baltijos šalių sukūrė mokymosi medžiagą, kurią per pamokas gali naudoti ir švedų kalbos mokytojai, ir tie, kurie nori mokytis švedų kalbos savarankiškai, savo tempu. Mokymo priemonė sukurta tarptautinio projekto „Žingsnis link Švedijos“ metu. Projektą finansavo Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ (paprogramė „Nordiska språk“), skirta Šiaurės šalių kalboms. Medžiagos autorės dirba Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos mokymo įstaigose. Vienas projekto tikslų – stiprinti Baltijos ir Šiaurės šalių kalbinius ir kultūrinius ryšius bei vienybės jausmą Baltijos jūros regione, pasitelkiant ir intensyvinant bendros – švedų – kalbos mokymą.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Apie projekto dalyvius

Latvija, Daugpilio universitetas (projekto koordinatoriai): Ilona Laha –  humanitarinių mokslų daktarė, lyginamosios literatūros tyrinėtoja, švedų kalbos lektorė Aija Jakovele – filologijos ir pedagogikos magistrė, švedų kalbos lektorė

Švedija, Jevlės (Gävle) aukštoji mokykla: Sarah Ljungquist – humanitarinių mokslų daktarė (literatūrologijos šaka),  lyčių studijų tyrinėtoja Ulrika Serrander – humanitarinių mokslų daktarė (lingvistikos šaka), švedų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos tyrinėtoja

Suomija, Turku Taikomųjų mokslų universitetas: Hilkka Bergman – filologijos magistrė, švedų kalbos ir komunikacijos lektorėMinna Björkberg-Suominen – filologijos magistrė, švedų kalbos ir komunikacijos lektorė

Lietuva, Klaipėdos universitetas Aušra Mendelė – lietuvių filologijos ir švedų kalbos bakalaurė, švedų kalbos mokytoja Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje Virginija Jurgaitytė – filologijos magistrė, Klaipėdos universiteto švedų kalbos lektorė

Estija, Talino universitetas Kristiina Tedremaa-Levorato – filologijos magistrė, Talino universiteto švedų kalbos lektorė

Projekte taip pat dalyvavo: Lisbet Evelin Niinepuu – filologijos magistrė, švedų kalbos mokytoja Taline (Estija) Elisabeth Drion – skandinavistikos magistrė, švedų kalbos mokytoja Švedijoje  Maija Burima – lyginamosios literatūros profesorė, Daugpilio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė (Latvija)

Susikurk švedų kalbos ir kultūros kursą pagal savo poreikius!

Į šią mokymo medžiagą įeina: tekstai, pratimai, žodynėliai su vertimu į estų, latvių ir lietuvių kalbą bei faktai apie Švediją.  Po tekstais yra pateikta nuorodų aktualiomis temomis, susijusiomis su Švedijos, Suomijos ir Baltijos šalių jaunimo kasdienybe, gyvenimu ir santykiais. Jaunuoliai susitinka, susipažįsta ir sužino apie vienas kito šalį. Tekstų kalbos lygis atitinka Europos kalbų mokėjimo lygius B1 ir B2. Temas galima pasirinkti bet kokia tvarka. Mokiniams – ši mokomoji medžiaga suteikia galimybę švedų kalbos mokytis savarankiškai pagal savo poreikius, bet kur ir bet kada. Mokytojas nebūtinas. Mokytojams – jūs galite šią medžiagą naudoti švedų kalbos pamokose. Atsižvelgdami į mokinių ar studentų poreikius ir turimą laiką, galite naudoti visą tekstą arba tam tikras jo dalis. Medžiagą galima lengvai panaudoti kaip papildomas užduotis pamokose ir namuose.

Žodynėlis

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, = akcinė bendrovė
akuten (talsp.) greitosios pagalbos skyrius
akutmottagning, -en, -ar greitosios pagalbos skyrius
alkoholhalt, -en alkoholio kiekis
allemansrätt, -en visuotinės teisės būti gamtoje
allvarlig, -t, -a, -are, -ast rimtas
altan, -en, -er terasa
an/se (-ser, -såg, -sett) traktuoti
anfallare, -n, = puolėjas
anhörig, -t, -a artimasis, giminaitis
ankomst, -en, -er atėjimas
anmäl/a, -er, -de, -t pranešti
annars likusį laiką
anordna, -r, -de, -t organizuoti
anställd, -a darbuotojas, samdomas darbuotojas
anställningsintervju, -n, -er įdarbinimo intervju
ansvar, -et atsakomybė
ansvara, -r, -de, -t atsakyti
ansvarig, -t, -a atsakingas
ansök/a (-er, -te, -t) prašyti (vietos, stipendijos), pateikti prašymą
ansökan prašymas
ansök/a pengar, -er, -te, -t pateikti paraišką gauti finansavimą
antag/en, -et, -na priimtas
antal, -et, -en skaičius, kiekis
antingen… eller …. arba… Arba
arbetsgivare, -n, = darbdavys
arbetsintyg, -et = pažyma iš buvusios darbovietės apie turėtas pareigas ir išdirbtą laiką
arbetslöshet, -en nedarbas
arbetsterapet, -en, -er darbo terapeutas
armbind/el, -eln, -lar raištis ant rankovės
arrangemang, -et, = renginys
arrangera, -r, -de, -t organizuoti, surengti
arsenik, -en arsenas
arv, -et, = paveldas
assnygg, -t, -a (talsp.) žiauriai gražus
avboka, -r, -de, -t atšaukti
avbrytarbänk, -en, -ar atsarginių suolelis
av en slump atsitiktinai
avfall, -et, = atliekos
avgång, -en, -ar išvykimas
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort) nulemti
avklara avslutningsexamina (-r, -de, -t) išlaikyti baigiamuosius egzaminus
avlösningssystem, -et = darbas pamainomis
avres/a, -an, -or išvykimas
avskur/en, -et, -na nupjautas
avsluta, -r, -de, -t užbaigti
avsnitt, -et, = skyrius
avstäng/d, -t, -da išjungtas, išbrauktas iš studentų sąrašų
ax/el, -eln, -lar petys

B

ban/a, -an, -or kelias, takas
band, -et, = prekių transporteris
bandage, -t, = tvarstis
banta, -r, -de, -t laikytis dietos
barfota, = basas
barnvakt, -en, -er vaiko auklė
basta, -r, -de, -t išsimaudyti pirtyje
batteri, -et, -er akumuliatorius; elementai
bebo/dd, -tt, -dda apgyvendinti
be/driva (-driver, -drev, -drivit) vykdyti
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit)  būti
befolkning, -en, -ar gyventojai
befäst/a, -er, -e, befäst įrengti ginybinius įtvirtinimus
begagna/d, -t, -de padėvėtas
behandla, -r, -de, -t elgtis
behandling, -en, -ar gydymas
behållare, -n, = konteineris
behörighet, -en, -er kompetencija
behöv/a, -er, -de, -t reikėti
belopp, -et, = suma
belöna/d, -t, -de apdovanotas
bemanningsföretag, -et = įdarbinimo įmonė
ben, -et, = koja
benskydd, -et, = kojų apsauga
bero på (-r, -dde, -tt) priklausyti nuo
beroende av priklausomas nuo
besked, -et, = pranešimas
be/stå (-står, -stod, -stått) susidėti, susidaryti
beställ/a, -er, -de, -t užsakyti
bestäm/ma, -mer, -de, -t apsispręsti, nutarti, nuspręsti
bestört, =, -a priblokštas
besvik/en, -et, -na nusivylęs
besättning, -en, -ar komanda, įgula
bete sig (-r, -dde, -tt) elgtis
beteckning, -en, -ar pavadinimas
betydande, = reikšmingas
betydligt ženkliai
betyg, -et, = pažymys
beundra, -r, -de, -t žavėtis
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit) prisidėti prie
bidrag, -et, = stipendija, pašalpa
bilda, -r, -de, -t suburti, susidaryti
bilregisterskylt, -en, -ar automobilio registracinis numeris
bistånd, -et, = parama
bit/a ihop (biter, bet, bitit) sukąsti dantis
björkris, -et, = beržų šakos
blandäktenskap, -et, = mišri santuoka
bli anställd (blir, blev, blivit) įdarbinti
bli av (blir, blev, blivit) pavykti
bli biten (blir, blev, blivit) užsikabinti
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit) baigti mokyklą
blinka, -r, -de, -t mirktelti
bli över (blir, blev, blivit) atlikti, likti
bly, -et švinas
blyg, -t, -a, -are, -ast drovus
boende, -t būstas
borgerlig vigs/el, -eln -lar civilinė santuoka
borgerlig, -t, -a civilinė (santuoka)
borggård, -en, -ar tvirtovės kiemas
bo/stad, -staden, -städer būstas
bosätt/a sig (-sätter, -satte, -satt) apsigyventi
bott/en, -nen, -nar dugnas
boulespel, -et, = petankė
brist på trūkumas
bro, -n, -ar tiltas
bryggeri, -et, -er alaus darykla
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit) palūžti
bråk, -et, = ginčas
bråka, -r, -de, -t ginčytis
buffé, -n, -er švediskas stalas
burk, -en, -ar skardinė
busig, -t, -a, -are,-ast padūkęs
busk/e, -en, -ar krūmas
bygg/a, -er, -de, -t statyti
byggnad, -en, -er  pastatas
byt/a skola (-er, -te, -t) pereiti į kitą mokyklą
bära upp (bär, bar, burit) atsinešti
bärnsten, -en, -ar gintaras
bärnstenshalsband, -et, = gintaro karoliai
bästis, -en, -ar geriausias draugas
bättra sig (-r, -de, -t) pasitaisyti
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.) pederastas
böj/a sig, -er, de,-t palinkti

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN) Centrinė studijų paramos taryba
charmtroll, -et, = žavingas vaikas
chilla, -r, -de, -t ilsėtis, atsipalaiduoti
coacha, -r, -de, -t mokyti
cool -t, -a, -are, -ast šaunus

D

dagis Ur och skur darželis „Bet kokiu oru”
dansföreställning, -en, -ar šokio spektaklis
del/ta (-tar, -tog, -tagit) dalyvauti
dela ut (-r, -de, -t) įteikti
dela, -r, -de, -t dalintis
deltagare, -en, = dalyvis
dessutom be to
det är dags laikas
diskborst/e, -en, -ar indų plovimo šepetys
disktras/a, -an, -or pašluostė
dissonans, -en -er nedarnumas
doft, -en, -er kvapas
dosa, -an, -or dėžutė
dra, -r, drog, dragit (talsp.) vykti
drabba, -r, -de, -t pakenkti, nukentėti
driftig, -t, -a, -are, -ast veiklus
driv/a, -er, drev, drivit varyti
drygt beveik
duka undan (-r, -de, -t)  nudengti stalą
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt) pasirodyti

E

efter behov pagal poreikį
eftersökt, =, -a paklausus
egenskap, -en, -er savybė, bruožas
egentligen iš tikrųjų
el, -en elektra
elmästare, -n, = elektrikas
energikäll/a, -an, -or energijos šaltinis
engagera sig, -r, -de, -t prisijungti, įsitraukti
enhet, -en, -er vienetas
enkel, -t, -enkla, enklare, enklast paprastas
ensamstående, = vienišas
enskil/d, -t, -da pavienis, individualus
er/bjuda (bjuder, -bjöd, -bjudit) siūlyti
erbjudande, -t, -n pasiūlymas
erfarenhet, -en, -er patirtis
er/sätta (-sätter, -satte, -satt) pakeisti
ertappa/d, -t, -de pagautas, aptiktas
erövra, -r, -de, -t užkariauti
extraknäck/a, -er, -te, -t papildomai uždarbiauti

F

familjeföretag, -et, = šeimos įmonė
famn, -en, -ar glėbys
farlig, -t, -a, -are, -ast pavojingas
fartyg, -et, = laivas, keltas
fast datum nustatyta, pastovi data
fast inkomst, -en, -er pastovios pajamos
fastighet, -en, -er pastatas, nekilnojamas turtas
fatta tycke för (-r, -de, -t) patikti
fatta, -r, -de, -t (talsp.) suprasti
feijan (talsp.) facebook
festfixare, -n, = švenčių organizatorė
fika, -r, -de, -t užkandžiauti
fixa, -r, -de, -t sutvarkyti, suorganizuoti
fjäll, -et, = kalnas
flask/a, -an, -or butelis
flera daugiau; keli
flott/a, -an, -or laivynas
flott/e, -en, -ar plaustas
fly, -r, -dde, -tt pabėgti, pasitraukti, persikelti
flytande, = plūduriuojantis, laisvai (kalbėti)
flytta, -r, -de, -t perkelti
folkbokförd užregistruotas
Folkets Hus kultūros namai
folkhögskol/a, -an, -or neformaliojo švietimo suaugusiųjų mokykla
folkomröstning, -en, -ar referendumas
folksjäl, -en, -ar tautos dvasia
folkvim/mel, -let minia, žmonių spūstis
fordon, -et, = transporto priemonė,
forsränning, -en plaukimas plaustu sraunia upe
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt) tęsti
fortfarande visdar
fossilt bränsle, -t, -n iškastinis kuras
fotfäste, -t, -n pusiausvyra, pagrindas po kojomis
frakt, -en, -er pervežimas, krovinys
frimärke, -t, -n pašto ženklas
fristående, = atskiras
frys/a in (fryser, frös, frusit) užšaldyti
främst pirmiausia
fuktig, -t, -a, -are, -ast drėgnas
fullklottra/d, -t, -de pripaišytas
fundera på (-r, -de, -t) pagalvoti
fundera, -r, -de, -t galvoti, svarstyti
fungera, -r, -de, -t būti, atstoti 
funktionshindra/d, -t, -de neįgalus žmogus
funktionsnedsättning, -en, -ar negalia
fuska, -r, -de, -t sukčiauti, nusirašinėti
fyll/a, -er, -de, -t sukankti (metų)
fyllogäng, -et, = girtų žmonių kompanija
fynda, -r, -de, -t pigiai nusipirkti gerą daiktą
få insyn (får, fick, fått) susipažinti
få klart (får, fick, fått) išsiaiškinti
få lust (får, fick, fått) užsinorėti
få reda på (får, fick, fått) sužinoti
få syn på (får, fick, fått) pamatyti
få tag i (får, fick, fått) gauti
fånga intresse, -r, -de, -t sudominti
fäll/a en tår (-er, -de, -t) nubraukti ašarą
färdig, -t, -a baigtas
färdtjänst, -en pavežimo paslauga
färg, -en, -er dažai
färj/a, -an, -or keltas
fästning, -en, -ar tvirtovė
föds/el, -eln, -lar gimimas
följ/a med (-er, -de, -t) sekti
följare, -n, = sekėjas
följd, -en, -er pasekmė
förare, -n, = vairuotojas
förband, -et, = tvarstis, raištis, bintas
förbere/dd, -tt, -dda pasiruošęs
förbered/a, -er, -de, förberett paruošti
förberedelse, -n, -r pasiruošimas
förbjud/en, -et, -na uždraustas
fördela, -r, -de, -t padalinti
fördröj/a, -er, -de, -t uždelsti, pavėlinti
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit) pasitaikyti
förena, -r, -de, -t suvienyti
förening, -en, -ar sąjunga, draugija
före/slå (-slår, -slog, -slagit) pasiūlyti
företag, -et, = įmonė
för hand rankomis
förfärlig, -t, -a, -are, -ast siaubingas
förgäves veltui
förlova sig, -r, -de, -t susižadėti
förmåg/a, -an, -or gebėjimas
förmodligen tikriausiai, ko gero
förnya, -r, -de, -t atnaujinti
förnyelsebar, -t, -a atsinaujinantis
förorena, -r, -de, -t teršti
förort, -en, -er priemiestis
förpackning, -en, -ar pakuotė
förresten tarp kitko
försena sig, -r, -de, -t pavėluoti
försiktig, -t, -a, -are, -ast atsargus
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits) būti atidėtam
forskning, -en, -ar tyrimas
förskol/a, -an, -or ikimokyklinė įstaiga, darželis
förskoleklass, -en, -er paruošiamoji klasė
förskoleverksamhet, -en, -er ikimokyklinis užimtumas
för … skull dėl
förslag, -et, = pasiūlymas
förslitningsskad/a, -an, -or lėtinė trauma
försommar, -en ankstyva vasara
för/störa (-stör, -störde, -stört) sugadinti, gadinti
försvara sig (-r, -de, -t) gintis
försäkring, -en, -ar draudimas
försäljning, -en, -ar pardavimas
för tillfället šiuo metu
förtjust, =, -a susižavėjęs
förtroende, -et pasitikėjimas
förtvivla/d, -t, -de apimtas nevilties
förut anksčiau
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt) reikalauti, sąlygoti
förutom be
förutsättning, -en, -ar sąlyga
förväntning, -en, -ar lūkestis
föräldradag, -en, -ar „mamadienis / tėvadienis“
föräldraförsäkring, -en, -ar tėvystės draudimas
föräldraledig, -t, -a tėvystės atostogose
föräldrapenning, -en vaiko priežiūros atostogų išmoka

G

gal/en, -et, -na išprotėjęs
ge intryck (ger, gav, gett/givit) padaryti įspūdį
ge råd (ger, gav, gett/givit) duoti patarimus
ge sig (ger, gav, gett/givit) pasiduoti, praeiti, atlėgti
ge sig på (ger, gav, gett/givit) užpulti
ge upp (ger, gav, gett/givit) pasiduoti
ge ut (ger, gav, gett/givit) išleisti
gemensam, -t, -ma bendras
genast iškart
genomtänkt, =, -a apgalvotas
genuin, -t, -a tikras
genusinriktning, -en, -ar lytinio auklėjimo pakraipa
genusmedvetenhet, -en suvokimas apie lyčių skirtumus
gevär, -et, =  ginklas
gilla läget (-r, -de, -t) patenkintas
gissa, -r, -de, -t atspėti
givetvis žinoma
glasigloo, – n, -r / -er stiklo atliekų konteineris
glåpord, -et, = įžeidžiantis žodis
god/känna (-känner, -kände, -känt) patvirtinti
godishalsband, -et, = karoliai iš saldainių
godkän/d, -t, -da įskaitytas
godnattsag/a, -an, -or vakaro pasaka
gott om daugybė, gausa
grann/e, -en, -ar kaimynas
gränsa till (-r, -de, -t) būti ant ribos
gräs, -et, = žolė
gräsklippning, -en žolės pjovimas
gräsmatt/a, -an, -or veja, žolė
gratis, = nemokamai
grej, -en, -er dalykas
grunda/d, -t, -de įkurti
grundskol/a, -an, -or pagrindinė mokykla
gruv/a, -an, -or kasykla
gruvbolag, -et, = kasybos įmonė
gräv/a fram (-er, -de, -t) ištraukti
gräv/a, -er, -de, -t kasti
grönskande, = žaliuojantis
gröt, -en, -er košė
gullig, -t, -a, -are, -ast mielas
gumm/a, -an, -or senelė, sena moteris, mažute
gym, -met, = sporto klubas, salė
gå fram (går, gick, gått) prieiti
gå i retur (går, gick, gått) būti perdirbtam
gå i uppfyllelse (går, gick, gått) išsipildyti
gå överstyr (går, gick, gått) nesuvaldyti
gå på helspänn (går, gick, gått) būti įtampoje
gå sönder (går, gick, gått) sudužti
gå ut gymnasiet (går, gick, gått) pabaigti gimnaziją
gäll/a, -er, -de, -t galioti; kalba eina apie…
gäng, -et = kompanija, grupė
gärnings/man, -mannen, – män nusikaltėlis
gästkort, -et, = svečio kortel;ė
göra bort sig (gör, gjorde, gjort) apsijuokti
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort) gerai pasirodyti
göra sällskap (gör, gjorde, gjort) sudaryti komapniją
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort) susiruošti
göra sig redo (gör, gjorde, gjort)  susiruošti
göra slut (gör, gjorde, gjort) nutraukti santykius
göra tabbar (gör, gjorde, gjort) suklysti

H

ha fullt upp (har, hade, haft) labai užsiėmęs
ha ingen aning (har, hade, haft) neturėti jokio supratimo
ha koll (har, hade, haft) žinoti
ha kvar (har, hade, haft) išlaikyti
ha något i bakfickan (har, hade, haft) turėti užantyje
ha på gång (har, hade, haft) daryti, užsiimti
ha råd (har, hade, haft) turėti lėšų
ha tur (har, hade, haft)  
halka, -r, -de, -t pasisekti
halvlek, -en, -ar paslysti
halvö, -n, -ar pusfinalis
hand/bok, -en, -böcker pusiasalis
handel, -n instrukcija
handikappbuss, -en, -ar neįgaliųjų autobusas
handla om (-r, -de, -t) būti apie
hantera, -r, -de, -t dirbti su
hantverk, -et, = amatas
hatbrott, -et, = neapykantos nusikaltimas
hav, -et, = jūra
helst labiausiai
hem/stad, -staden, -städer gimtasis miestas
hembygd, -en, -er gimtinė
hembygdsrätt, -en teisė gyventi Alandų salose, Alandų „pilietybė“
heminredning, -en, -ar interjeras
hemkunskap, -en technologijos (dalykas)
hemmaplan, -en namuose (t.y. Švedijoje)
hemsid/a, -an, -or interneto svetainė, namų svetainė
hemtjänsten socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms namuose
hemtrevlig, -t, -a, -are, -ast jauku kaip namuose
hen jis / ji
himla (talsp.) baisiai, žiauriai
hitta, -r, -de, -t rasti
hjälm, -en, -ar šalmas
hjälpmed/el, -let = kompensacinė priemonė
hjälpverksamhet, -en, -er labdaringa veikla
hot, -et, = grėsmė
humaniora (pl.) humanitariniai mokslai
hundspann, -et, = šunų kinkinys
hur många gånger som helst kiek nori kartų
hushåll, -et, = namų ūkis
hushållsvar/a, -n, -or buities prekės
husmanskost, -en naminis maistas
huttra till (-r, -de, -t) sudrebėti
huvudansvar, -et pagrindine atsakomybe
hyr/a ut (-hyr, -de, -t) išnuomoti
håll/a ett tal (håller, höll, hållit) sakyti kalbą
håll/a fast vid (håller, höll, hållit) laikytis
håll/a kontakten (håller, höll, hållit) palaikyti ryšį
håll/a med (håller, höll, hållit) sutikti, pritarti
håll/a om (håller, höll, hållit) apkabinti
håll/a på med (håller, höll, hållit) užsiimti
håll/a sig borta (håller, höll, hållit) laikytis
hållbar utveckling, -en, -ar tvari plėtra
hållbar, -t, -a tvarus
häftig, -t, -a, -are, -ast šaunus
hämta, -r, -de, -t parsisiųsti iš interneto
händ/a, -er, -e, hänt atsitikti
hänförande, = žavingas
häng/a med (-er, -de, -t) būti kartu, būti su
häng/a ute (-er, -de, -t) būti lauke
härstamma, -r, -de, -t kilti iš
höglju/dd, -tt, -dda triukšmingas
högskoleprov, -et, = žinių patikrinimo egzaminas siekiant stoti į aukštąją mokyklą
högtidlig, -t, -a, -are, -ast iškilmingas
högutbilda/d, -t, -de su aukštuoju išsilavinimu
höj/a, -er, -de, -t pakelti
höns, -et, = višta
hörlur, -en, -ar ausinė

I

i anslutning till šalia
i dagligt tal šnekamojoje kalboje
idrott, -en, -er sportas
idrottsolyck/a, -an, -or nelaimingas atsitikimas sporte
i förhållande till aplink
i förväg iš anksto
i god tid anksčiau laiko
illa blogai
illa till mods būti blogos nuotaikos
i lugn och ro ramiai
i marginalen paribyje
imponera -r, -de, -t daryti įspūdį
inblanda/d, -t, -de įtrauktas
inbrott, -et, = įsilaužimas
inkalla/d, -t, -de pakviestas
inkomst, -en, -er pajamos
inlinda/d, -t, -de suvyniotas
innanför
innebandy, -n grindų riedulys
inne/bära (-bär, -bar, -burit) reikšti
innegård, -en, -ar vidinis kiemas
innehåll, -et = turinys
in/föra (-för, -förde, -fört) įvesti, pradėti
in/gå (-går, -gick, -gått) sudaryti
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått ) sudaryti santuoką
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått) sudaryti partnerystės sutartį
in/leda (-leder, -ledde, -lett) pradėti
inofficiell, -t, -a neoficialus
in/se (-ser, -såg, -sett) suprasti, suvokti, įžvelgti
inseminera, -r, -de, -t dirbtinai apvaisinti
i nära anslutning netoli
i samband med tuo pačiu, kartu
inslag, -et, = dalis
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit) net nespėti
intill šalia
invadera, -r, -de, -t užimti, okupuoti
invandrare, -n, = imigrantas
invånare, -n, = gyventojas
ispås/e, -en, -ar maišelis su ledu
i stället för vietoje to

J

jobbig, -t, -a, -are, -ast sunku, sudėtinga
jord, -en žemė
jämfört med palyginti su
jämn, -t, -a, -are, -ast vienodas
järnmalm, -en, -er geležies rūda
jättetråkig, -t, -a, labai nuobodus

K

kandidat, -en, -er bakalauras
kapsyl, -en, -er butelio kamštukas
kasta sig om halsen (-r, -de, -t) pulti ant kaklo
kasta, -r, -de, -t mesti
kastell, -et, = citadelė
kelig, -t, -a, -are,-ast lipšnus, mielas
kila iväg (-r, -de, -t) bėgti
kladdig, -t, -a, -are, -ast lipnus
klara  upp (-r, -de, -t) išaiškinti
klara av (-r, -de, -t) pajėgti, sugebėti
klara sig (-r, -de, -t) susitvarkyti
klipp/a, -er, -te, -t „uola“, t.y. patikimas žmogus, pjiauti, kirpti
kliv/a (kliver, klev, klivit) žengti
kliv/a på (kliver, klev, klivit) įlipti
klädkedj/a, -an, -or drabužių parduotuvių grandinė
klänningsfick/a, -an, -or suknelės kišenė
klättra, -r, -de, -t laipioti
knappast vos
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit) užmegzti kontaktą
knyt/a (knyter, knöt, knutit) rišti
knyte, -t, -n lauknešys
knytkalas, -et, = suneštinis vakarėlis
knåda, -r, -de, -t suminkyti
knä, -(e)t, -n kelis
knäckt, =, -a palaužtas
knäpp, -t, -a, -are, -ast išprotėjęs
knäskål, -en, -ar kelio girnelė
kolla, -r, -de, -t pažiūrėti
kollektivtrafik, -en visuomeninis transportas
komm/a förbi (kommer, kom, kommit) užeiti
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit) susidurti su, kelyje susitikti
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit) prisiminti
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit) siūlyti
komm/a överens (kommer, kom, kommit) susitarti
kommun, -en, -er savivaldybė
kompisgäng, -et, = draugų kompanija
komvux suaugusiųjų vidurinė mokykla
konståkning, -en dailusis čiuožimas
konungarike, -t, -n karalystė
koppar, -n varis
koppla upp sig (-r, -de, -t) prisijungti
korridorrum, -met, = kambarys studentų bendrabutyje
kosttillskott, -et, = maisto papildas
kraftig, -t, -a, -are, -ast stipriai
krama, -r, -de, -t apkabinti
kranskommun, -en, -er kaimyninė savivaldybė
kratt/a, -an, -or grėblys
krossa, -r, -de, -t sutrupinti
krydd/a, -an, -or prieskonis
kryssning, -en, -ar kruizas
krånglig, -t, -a, -are, -ast sudėtingas, painus
kräk/as, -s, -tes, -ts vemti, pykinti
krävande, = reiklus, atsakingas
kungahus, -et, = karališkasis dvaras, rūmai
kunglighet, -en, -er karališkosios šeimos narys
kunskap, -en, -er žinios
kupp, -en, -er perversmas
kurort/stad, -staden, -städer kurortas
kursare, -n, = (talsp.) kurso draugas
kust, -en, -er pakrantė, pajūris
kustområde, -t, -n pajūrio ruožas, pajūrio regionas
kval, -et, = atrenkamosios varžybos
kylig, -t, -a, -are, -ast žvarbus
käk, -et (talsp.) valgis, maistas
källare, -n, = rūsys
känn/a på (-er, kände, känt) pačiupinėti
kärnämne, -t, -n pagrindinis dalykas
kärnkraftverk, -et, = atominė jėgainė
kö, -n, -er eilė
könsfördelning, -en lyčių pasiskirstymas
könsneutral, -t, -a, -are, -ast neutralus lyčių atžvilgiu
könstillhörighet, -en priklausymas kuriai nors lyčiai
kör, -en, -er choras
köttfärspaket, -et, = mėsos faršo pakuotė

L

ladda ner (-r, -de, -t) parsisiųsti iš interneto
laddningsbar, -t, -a pakraunamas
lag, -et, = komanda
lagmännisk/a, -an, -or komandos žmogus
lagstadga/d, -t, -de įstatymais įteisintas
lagstiftning, -en įstatymų leidyba
lagtingsval, -et, = inkimai į Lagtingą – Alandų salų parlamentą
lakan, -et, = paklodė
landsbygd, -en kaimas
landsdel, -en, -ar šalies dalis
landskamp, -en, -er tarptautinės varžybos
landskap, -et, = etnografinis regionas, kraštas, kraštovaizdis
landsnum/mer, -ret, = šalies kodas
lastbilsflak, -et, = sunkvežimio priekaba
led, -en, -er sąnarys
legitimation, -en, -er asmens dokumentas
lika po lygiai
likställ/a, -er, -de, -t prilyginti, suvienodinti
lita på (-r, -de, -t) pasitikėti
lite grann šiek tiek
livsmed/el, -let, = maisto produktai
livvakt, -en, -er asmens sargybinis
lock, -et, = dangtelis
loppis, -en -ar blusų turgus
lossa, -r, -de, -t atrišti
lotta ut (-r, -de, -t) paleisti loterijon
lottovinst, -en, -er loterijos laimėjimas
lova, -r, -de, -t pažadėti
lovande, = žadantis
lukta illa (-r, -de, -t) dvokti
lunchlåd/a, -an, -or pietų dėžutė
lunka, -r, -de, -t vilktis, šliaužti
luta sig (-r, -de, -t) palinkti
luta/d, -t, -de atsirėmęs
lyft/a, -er, -te, -t kelti, kilnoti
lågenergilamp/a, -an, -or taupioji lempute
lån, -et, = paskola
låna ut (-r, -de, -t) paskolinti
långvarig, -t, -a, -are, -ast ilgalaikis
låt, -en, -ar daina
låt/a (låter, lät, låtit) skambėti
läge, -t, -n situacija, padėtis
lägg/a ner (-er, lade, lagt) uždaryti
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt) įkelti
läggning, -en, -ar pakraipa
läkemed/el, -let, = vaistai
lämna in (-r, -de, -t) priduoti
lämplig -t, -a, -are, -ast tinkamas
län, -et, = apskritis
längdskidor (pl.) kroso slidės
längta efter (-r, -de, -t) ilgėtis
länk, -en, -ar nuoroda
läskig, -t, -a, -are, -ast kraupus, nejaukus
lätta över (-r, -de, -t) palengvėti
löfte, -t, -n pažadas
löpträna, -r, -de, -t treniruotis bėgiojant
lös/a medlemskap (-er, -te, -t) išsipirkti narystę 

M

m/s (eng. motorship) motorlaivis
magist/er, -ern, -rar magistras
majbras/a, -an, -or gegužės laužas
maritim, -t, -a jūrinis
marknad, -en, -er turgus, rinka
marknadsför/a, =, -de, -t vesti rinkodarą, parduoti, įvesti į rinką
marknadsledare, -n, = rinkos lyderis
matlagning, -en valgio gaminimas
matrester (pl.) maisto atliekos
matte (talsp.) matematika
medborgarskap, -et = pilietybė
meddelande, -t, -n žinutė
medelklass, -en, -er vidurinioji klasė
medlem, -men, -mar narys
medresenär, -en, -er bendrakeleivis
mellanmål, -et užkandžiai
mellersta centrinis, vidurio
meningsfull, -t, -a, -are, -ast prasmingas
messa, -r, -de, -t (talsp.) siųsti trumpąją žinutę
midj/a, -an, -or liemuo
midnattssol, -en vidurnakčio saulė
mil/d, -t, -da, -are, -ast švelnus
miljö, -n, -er gamta
miljöstation, -en, -er atliekų surinkimo aikštelė
miljövänlig, -t, -a, -are, -ast draugiškas gamtai, aplinkai
minoritet, -en, -er mažuma
minska, -r, -de, -t sumažinti, mažėti
minska/s, -s, -des, -ts būti sumažintam
missa, -r, -de, -t praleisti
misshandel, -n smurtas
misstag, -et, = klaida
modersmål, -et = gimtoji kalba
modevisning, -en, -ar madų demonstravimas
mord, -et, = nužudymas
mordförsök, -et, = pasikėsinimas nužudyti
motståndare, -n, = varžovas
motsvara, -r, -de, -t atitikti
motsvarighet, -en, -er atitikmuo
musikutrustning, -en, -ar muzikos įranga
muskelbristning, -en, -ar raumenų trūkimas
muskelfäste, -t, -n raištis
mygg, -en uodas
myndig, -t, -a pilnametis
myndighet, -en, -er institucija
mynta, -r, -de, -t sugalvoti
myr, -en, -ar pelkė, užpelkijęs ežeras
mys/a, -er, -te, -t jaukiai leisti laiką
mysig, -t, -a, -are, -ast jaukus
målgrupp, -en, -er tikslinė grupė
mållöst be tikslo
målmedvet/en, -et, -na sąmoningas
mångfald, -en, -er įvairovė
möjlig, -t, -a įmanomas
mördarsnig/el, -eln, -lar ispaninis šliužas
mörkhya/d, -t, -de tamsiaodis
mösspåtagning, -en studentiškų kepuraičių užsidėjimo ceremonija
möte, -t, -n susitikimas

N

nak/en, -et, -na nuogas
nation, -en, -er studentų sąjunga
nationskort, -et, = studentų sąjungos kortelė
naturbruk, -et žemės ūkis
naturtillgång, -en, -ar gamtos ištekliai
naturvårdsverket Gamtos apsaugos tarnyba
naturvetenskap, -en gamtos mokslas
nicka, -r, -de, -t linktelėti
niorna (pl.) devintos klasės mokiniai
noggrann, -t, -a, -are, -ast kruopštus
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.) paranojiškas
nosa, -r, -de, -t uostyti
nubbevis/a, -an, -or užstalės dainelė
nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rast blaivus
nyskörda/d, -t, -de ką tik nuimtas (derlius)
nyttig, -t, -a, -are, -ast naudingas
nyutexaminera/d, -t, -de neseniai gavęs diplomą
någonstans kur nors
nämn/a, -er, -de, -t paminėti, minėti
närbeläg/en, -et, -na netolimas, artimas
näring, -en, -ar verslo šaka
närma sig, -r, -de, -t artėti
nätsid/a, -an, -or internetinė svetainė
nöj/a sig (-er, -de, -t) pasitenkinti
nöj/d, -t, -da, -are, -ast patenkintas

O

oavsett nepaisant
obligatorisk, -t, -a privalomas
odla, -r, -de, -t auginti (augalus)
odlare, -n, = augintojas
odlingssäsong, -en, -er auginimo sezonas
offentlig, -t, -a, -are, -ast viešas
okamratlig, -t, -a nedraugiškas
ombord laive
omfatta, -r, -de, -t apima
omgivande, = aplinkinis
område, -t, -n apylinkė, teritorija, rajonas, kvartalas, regionas
omslagspapp/er, -ret, = pakavimo popierius
omvårdnad, -en priežiūra
onödig, -t, -a nereikalingas
ordentlig, -t, -a, -are, -ast gerai
ordförande, -n, = pirmininkas
ordinarie, = įprastas
ordna, -r, -de, -t organizuoti
orka, -r, -de, -t pajėgti
oroa sig, -r, -de, -t neraminti
ort, -en, -er vietovė
otäck, -t, -a, -are, -ast nemalonus
outhärdlig, -t, -a neištveriamas
ovanlig, -t, -a, -are, -ast neįprastas

P

pallkrag/e, -en, -ar krovinio padėklo rėmas
palt, -en, -ar kraujiniai kukuliai
pant, -en, -er užstatas
pappersmass/a, -an, -or celiuliozė
parhus, -et, = dvibutis namas
passa på (-r, -de,-t) pasinaudoti proga
passa, -r, -de, -t prižiūrėti, tikti
passningsövning, -en, -ar perdavimo pratybos
pendla, -r, -de, -t važinėti į kitą miestą studijuoti ar dirbti
pentry, -t, -n virtuvėlė
periodvis tam tikrą laiką
persilja, -n petražolė
pigga upp (-r, -de, -t) pralinksminti
pigga upp sig (-r, -de, -t) pralinksminti
pilla, -r, -de, -t krapštyti
plan, -en, -er aikštė
plantera, -r, -de, -t sodinti
plantering, -en, -ar sodinukas
planteringskärl, -et, = sodinimo indas
plastburk, -en, -ar plastikinis indelis
plastfolie, -n, -r platikinė plėvelė
plastkass/e, -en, -ar plastikinis maišelis
plinga till (-r, -de, -t) skambtelėti
plocka fram (-r, -de, -t) paimti, išimti, ištraukti
plocka svamp (-r, -de, -t) grybauti
plocka, -r, -de, -t rinkti
plugga, -r, -de, -t mokytis, studijuoti
pluggande, -t -n studijos
plåg/a -an, -or kančia, skausmas
polare, -n, = (talsp.) draugas
polcirk/el, -n, -lar poliarinis ratas
porslin, -et indai
portionssnus, -et, -er kramtomo tabako porcija
poäng, -en, = kreditas
praoa, -r, -de, -t atlikti praktiką darbo vietoje
praoplats, -en, -er praktikos vieta
prick lygiai
pris, -et, = el. priser prizas
proppfull, -t, -a pilna, labai daug
provsmaka, -r, -de, -t ragauti
prägla, -r, -de, -t įtakoti
präglas, =, -des, -ts dominuoja
pumpa upp (-r, -de, -t) pumpuoti
   
punk, -en pankas
puss, -en, -ar bučinys
pyssla, -r, -de, -t knebinėtis, krapštytis
pyttsan nesąmonė
påbörja, -r, -de, -t pradėti
på direkten tuoj pat, iškart
på egen hand savarankiškai
på frivillig basis savanoriškai
påföljd, -en, -er pasekmė
på grund av dėl
på/gå, (-går, -gick, -gått) vykti
på nätet internete
påtår, -en dar viena porcija kavos
påverka, -r, -de, -t įtakoti, paveikti

R

rabatt, -en, -er nuolaidos
radhus, -et, = kotedžas
rankning, -en, -ar įvertinimas, reitingas
ras, -et, = griūtis
rasa, -r, -de, -t griūti
raw food-glass, -en, -ar žaliavalgiški ledai
rederi, -et, -er laivininkystės bendrovė, laivybos kompanija
redskap, -et, = įrankis
regelbund/en, -et, -na reguliarus
reglera, -r, -de, -t įteisinta
rekrytering, -en, -ar personalo skyrius, įdarbinimas
rensa, -r, -de, -t ravėti
res/a sig (-er, -te, -t) atsistoti, pakilti
resmål, -et, = destinacija, kelionės kryptis
returres/a, -an, -or kelionė atgal
rik, -et, -en karalystė
rimlig, -t, -a, -are, -ast pagrįstas, priimtinas
ringa, = mažas, nereikšmingas
rod/er, -ret, = šturvalas
roddare, -n, = irkluotojas
rodna, -r, -de, -t parausti
rollator, -n, -er vaikštynė
rull/e, -en, -ar ritinėlis
rullande dagis mobilusis darželis
rullande schema (-t, -n) slenkantis grafikas
rutt, -en, -er maršrutas
rym/ma, -mer, -de, -t pabėgti
rådgivare, -n, = patarėjas
rådhus, -et, = rotušė
råka illa ut (-r, -de, -t) nutikti nelaimei, patekti į bėdą
råka, -r, -de, -t netyčia (kažką padaryti)
rån, -et, = vagystė
räck/a (till), -er, -te, -t pakakti, užtekti
rätt som det är staiga
rätt, -en, -er patiekalas
rättighet, -en, -er teisė
rättvis, -t, -a teisingas
rättvisemärkt, =, -a pažymėtas sąžiningos prekybos ženklu
rökförbud, -et, = draudimas rūkyti
röra sig (rör, rörde, rört) kalba eina apie, tai susiję su
röst, -en, -er balsas
rösta, -r, -de, -t balsuoti

S

sakna, -r, -de, -at trūkti
samarbeta, -r, -de, -t bendradarbiauti
samarbetsförmåga, -n gebėjimas bendradarbiauti
samhällelig, -t, -a visuomeninis, socialinis
samhällskunskap, -en, -er visuomenės mokslas
samhällsmotstånd, -et visuomenės pasipriešinimas
samhällsvetenskap, -en socialinis / visuomenės mokslas
samköna/d, -t, -de tos pačios lyties
samman/binda (-binder, -band, -bundit) sujungti
sammanfatta, -r, -de, -t apibendrinti
sammanlagt iš viso
samordna, -r, -de, -t koordinuoti
samtal, -et, = pokalbis
samtidigt tuo pat metu
samtliga visi
sanningsenligt sąžiningai
satsa på (-r, -de, -t) stengtis, investuoti
schysst, =, -a (talsp.) geras, klasiškas, superinis
se efter (ser, såg, sett) prižiūrėti
se till (ser, såg, sett) pasirūpinti
segermål, -et, = pergalingas įvartis
separation, -en, -er skyrybos
sevärdhet, -en, -er lankytina vieta
signalera, -r, -ade, -at signalizuoti
silversmed, -en, -er sidabrakalys
sinne för humor humoro jausmas
sist paskutinis kartas
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit) sėsti prie stalo
sjukgymnast, -en, -er fizioterapeutas
sjukgymnastik, -en fizioterapija
sjuksköterska, -n, -or slaugytoja
självförsvar, -et, = savigyna
självklarhet, -en, -er savaime suprantamas dalykas
självständig, -t, -a, -are, -ast savarankiškas
självstyr/d, -t, -da autonominis
sjöfart, -en jūreivystė
skad/a, -an, -or žala
skada sig (-r, -de, -t) susižeisti
skada/d, -t, -de sužeistas
skadedjur, -et, = kenkėjas
skadegörelse, -n, -r žala
skaffa sig (-r -de -t) įgyti
skaffa, -r, -de, -t įsigyti, rasti, susirasti
skaka hand (-r, -de, -t) paspausti ranką
skapa, -r, -de, -t sukurti
skatt, -en, -er mokestis
ske, -r, -dde, -tt vykti
skicklighet, -en, -er meistriškumas
skiffergas, -en, -er skalūnų dijos
skilj/a, -er, -de, -t skirti
skitkul (talsp.) žiauriai smagu
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit) įmušti, šauti
skjutsa, -r, -de, -t pavežti
skog, -en, -ar miškas
skoj, = smagu
skoja, -r, -de, -t juokauti
skolavslutning, -en, -ar mokslo metų pabaigos šventė
skolbetyg, -et = Brandos atestatas
skolka, -r, -de, -t bėgti iš pamokų
skollov, -et, = mokyklos atostogos
skolplikt, -en, -er privalomas mokslas
skoltrött, =, -a pavargęs nuo studijų
skott, -et, = šūvis
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit) šūktelėti
skräp, -et, = šiukšlė
skutta, -r, -de, -t šokinėti
skydda, -r, -de, -t saugoti
skyhög, -t, -a labai aukštas
skyltfönst/er, -ret, = vitrina
skynda sig (-r, -de, -t) skubėti
skåla, -r, -de, -t iškelti tostą
skämta, -r, -de, -t juokauti
skämtsamt jaukaujant
skänk/a, -er, -te, -t atiduoti, dovanoti
skärgård, -en, -ar archipelagas, salynas
skörd, -en, -ar derlius
skörda, -r, -de, -t nuimti derlių
skördefest, -en, -er derliaus šventė
sköt/a, -er, -te, -t užsiimti; tvarkyti
skötersk/a, -an, -or slaugytoja
slagsmål, -et, = muštynės
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit) griebti
slit/a (sliter, slet, slitit) nudėvėti
slogan, -s šūkis
slump, -en, -ar atsitiktinumas
slutbetyg, -et, = galutinis pažymys
slutprov, -et, = baigiamuosius egzaminus
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit) kaip pirštu į akį
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit) nušauti du zuikius vienu šūviu
slåss, =, slogs, slagits muštis
släpa sig (-r, -de, -t) vilktis
släpp/a iväg (-er, -te, -t) išleisti
slöjd, -en, -er smulkusis amatas
slösa, -r, -de, -t švaistyti
SM / svenskt mästerskap Švedijos čempionatas
smacka, -r, -de, -t čepsėti
smart, =, -a, -are, -ast protingas
smidesverk/stad, -staden, -städer juvelyrikos dirbtuvė
smycka, -r, -de, -t papuošti
smycke, -t, -n papuošalas
smygtitta, -r, -de, -t paslapčia žiūrėti
småbrukare, -n, = smulkus ūkininkas
småningom pamažu
smärt/a, -an, -or skausmas
smärtstillande med/el, -let, = nuskausminamieji
snack, -et = (talsp.) kalba
snus, -et kramtomas tabakas
snusförsäljning, -en, -ar kramtomo tabako pardavimas
snygg, -t, -a, -are, -ast gražus
snöre, -t, -n virvutė, raištelis
snöskot/er, -ern, -rar sniego motociklas
socialen (talsp.) socialinės rūpybos skyrius
sopor (pl.) šiukšlės
sopsortera, -r, -de, -t rūšiuoti atliekas
sopsortering, -en, -ar atliekų rūšiavimas
soptunn/a, -an, -or šiukšlinė
sortera, -r, -de, -t rūšiuoti
spara, -r, -de, -t taupyti, tausoti
sparsam, -t, -ma, -mare, -mast taupus
specialkost, -en speciali mityba
sportlov, -et, = mokinių žiemos atostogos, skirtos sportuoti
spridning, -en, -ar paplitimas
spy upp (-r, -dde, -tt) išvemti
spår, -et, = pėdskas
spän/d, -t, -da įsitempęs
spänn (talsp.) kronos
spänn/a (spänner, spände, spänt) įsitempti
spännande, = įdomu, įdomus
stackar/e, -(e)n, = vargšelė
stackars, =  vargšelis
stadsdel, -en, -ar mikrorajonas
stadskärn/a, -an, -or miesto centras
stadsodling, -en, -ar daržas mieste
stadstull, -en, -ar miesto muitinė
stappla, -r, -de, -t klibinkščiuoti
starta eget (-r, -de, -t) pradėti privatų verslą
statlig, -t, -a valstybinis
statsminist/er, -ern, -rar premjeras
steg, -et, = žingsnis
sten, -en, -ar akmuo
stenhår/d, -t, -da labai įtemptas, sunkus
sträck/a sig (-er, -te, -t) ištiesti ranką į ką nors
sträva efter (-r, -de, -t) siekti
studentbo/stad, -städer studentų bendrabutis
studentkår, -en, -er studentų sąjunga
studentmöss/a, -an, -or gimnaziją baigusių mokinių kepuraitė
studentmottagning, -en, -ar šventinis gimnazijos baigimo vakaras
studiebidrag, -et, = studijų stipendija
studielån, -et, = studijų paskola
studiemed/el, -let, = lėšos studijoms, studijų parama
stug/a, -an, -or namelis, vasarnamis
stuka, -r, -de, -t išsinarinti
styrk/a, -an, -or stiprybė
styrketräna, -r, -de, -t treniruotis kilnojant svarmenis
stål, -et plienas
städdag, -en, -ar  tvarkymosi diena
ställ/a i ordning (-er, -de, -t) padėti į vietą, paruošti
ställ/a upp (-er, -de, -t) padėti
stäm/ma, -mer, -de, -t atitikti; taip ir būti
stämning, -en nuotaika
stöd, -et, = parama
stödj/a (stödjer, stödde, stött) remti
stör/d, -t, -da susinervinᶒs
sug/en, -et, -na trokštantis
sur, -t, -a, -are, -ast piktas
sura, -r -de, -t pykti, būti paniurusiam
surfplatt/a, -an, -or planšetinis kompiuteris
Svenskport, -en Švedų vartai
syfta på (-r, -de, -t) nurodyti į
syrr/a, -an, -or (talsp.) sesuo
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt) užimti
så klart žinoma
så synd kaip gaila
såsom tokie kaip
såväl … som ir… ir
säkerhet, -en saugumas
säkert tikrai
sällskap, -et, = kompanija
särskil/d, -t, -da ypatingas
sätt, -et, = būdas
sätt/a frön (sätter, satte, satt) sėti sėklas
sätt/a på (sätter, satte, satt) įjungti
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt) atsisėsti
sök/a, -er, -te, -t ieškoti, prašyti, stoti (į gimnaziją)
sök/a upp (-er, -te, -t) surasti
sökande, -n, = pareiškėjas, prašantysis

T

ta en rund/a, -an, -or pasivaikščioti
ta hand om (tar, tog, tagit) pasirūpinti
ta itu med (tar, tog, tagit) užsiimti
ta ledigt (tar, tog, tagit) pasiimti laisvą dieną / atostogų
ta reda på (tar, tog, tagit) sužinoti
ta sig (tar, tog, tagit) atsigauti, paaugti, sustiprėti
ta sig fram (tar, tog, tagit) judėti pirmyn
ta sig till (tar, tog, tagit) nusigauti, nuvykti
ta studenten (tar, tog, tagit) išlaikyti abitūros egzaminus, baigti gimnaziją
ta tid (tar, tog, tagit) trukti, užimti laiko
Tack och lov! Ačiū Dievui!
tack vare dėka
tappa, -r, -de, -t netekti
taskig, -t, -a, -are, -ast bjaurus
tent/a, -an, -or egzaminas
termin, -en, -er semestras
tillbehör, -et, = priedas, įrankis
tillbringa, -r, -de, -t leisti (laiką)
tillfällig, -t, -a laikinas 
tillgänglig, -t, -a, -are, -ast prieinamas
till/höra (-hör, -hörde, -hört) priklausyti
till och med iki, įskaitant
till råga på allt be viso to, viršaus
tillstånd, -et, = leidimas
tillträde, -t, -n pradžia (darbo pareigybėse), priėjimas
tillvalsämne, -et, -n pasirenkamas dalykas
tillvaro, -n būtis
tillverka, -r, -de, -t gaminti
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit) leisti
tillåt/en, -et, -na leidžiamas
timjan, -en čiobrelis
tingsrätt, -en, -er apylinkės teismas
tjejjour, -en, -er merginų paramos
tjuga, -n (talsp.) dvidešimtinė
tjänst, -en, -er paslaugos, paslauga, pareigybė
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort) tarnauti
tolka, -r, -de -t interpretuoti, suprasti
tom, -t, -ma, -are, -ast tuščias
toppdomän, -en, -er domenas
toppennyhet, -en, -er superinė naujiena
torg, -et, = turgus, aikštė
totalpris, -et, = galutinė suma
trappa ner (-r, -de, -t) po truputį sumažinti
trapphus, -et, = laiptinė
trappuppgång, -en, -ar laiptinė
triv/as, -s, -des, -ts patikti, gerai jaustis
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast jaukus
troligen tikriausiai
trygg, t, -a, -are, -ast saugus, patikimas, ramus
trä, -et mediena
trädgård, -en, -ar sodas
träng/a sig (-er, -de, -t) brautis
träningspass, -et, = treniruotė
tröst, -en paguoda
tub, -en, -er tūbelė
tuff, -t, -a, -are, -ast sunkus, sudėtingas
tveka, -r, -de, -t dvejoti
tveksam, -t, -ma abejojantis
tvillingar (pl.) dvyniai
tvinga, -r, -de, -t priversti
tvung/en, -et, -na priverstas
tvåbäddshytt, -en, -er dvivietė kajutė
tvärtom atvirkščiai
tydligen matyt
tydligt aiškiai
tygpås/e, -en, -ar medžiaginis maišelis
tyngd, -en, -er svoris
tågluffa, -r, -de, -t keliauti traukiniu
tät, -t, -a, -are, -ast glaudus
tävla i lag (-r, -de, -t) rungtyniauti komandomis
tävling, -en, -ar varžybos
tävlingsinrikta/d, -t, -de orientuota į varžymasi

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts) bendrauti
und/vika (-viker, -vek, -vikit) išvengti
undantag, -et, = išimtis
under kontroll kontroliuoti
underhållning, -en pramoga
underkän/d, -t, -da neįskaityta
underlätta, -r, -de, -t palengvinti
underskötersk/a, -n, -or sanitaras, slaugas
undersök/a, -er, -te, -t apžiūrėti
undersökningsrum, -met, = apžiūros kabinetas
ungdomar, -na (pl.) jaunuoliai
ungdomsmottagning, -en, -ar vaikų priėmimo skyrius
ungdomsvårdsanstalt, -en, -er jaunimo pataisos namai
upp/föra sig (-för, -förde, -fört) elgtis
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit) nurodyti
uppdela/d, -t, -de padalintas
uppfattning, -en, -ar suvokimas, nuomonė
uppgift, -en, -er užduotis
uppklara, -r, -de, -t išaiškinti
uppkörning, -en, -ar vairavimo egzaminas
upplev/a, -er -de -t patirti, pajausti
upplevelse, -n, -r potyris
upplevelsepark, -en, -er pramogų parkas
uppmuntra, -r, -de, -t paskatinti, skatinti, raginti 
uppmuntran paskatinimas
upprepa, -r, -de, -t pakartoti
uppriv/en, -et, -na susisielojęs, sudirgęs
upprör/d, -t, -da pasipiktinęs, susijaudinęs
uppsats, -en, -er kursinis / diplominis darbas; rašinys
upptäck/a, -er, -te, -t pamatyti
upptag/en, -et, -na užsimtas, užsiėmęs
uppträd/a, -er, -de, -tt pasirodyti
uppvakta, -r, -de, -t pagerbti, pasveikinti
uppvärmning, -en apšilimas
urhungrig, -t, -a labai išalkęs
ursprunglig, -t, -a pirmasis, ankstesnis
ut/föra (-för, – förde, -fört) įvykdyti
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort) sudaryti, vykdyti
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett) ištirti nusikaltimą
ut/se, -ser, -såg, -sett paskirti
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) išgauti
utbilda sig (-r, -de, -t) įgyti išsilavinimą
utbildning, -en, -ar išsilavinimas
utbud, -et, = pasiūla
utbytesstudent, -en, -er mainų programos studentai
utexaminera/d, -t, -de baigęs studijas
utflykt, -en, -er  ekskursija, išvyka
utmanande, = iššūkių kupinas
utmärkelse, -n, -er apdovanojimas
utmärkt, =, -a puiku
utnyttja, -r, -de, -t panaudoti, išnaudoti
utredning, -en, -ar tyrimas
utsatt, =, -a vargstantis, patirti, atstumtasis
utsikt, -en, -er vaizdas
utskriv/en, -et, -na išrašytas
utväg, -en, -ar išeitis
utveckla, -r, -de, -t vystyti
utveckling, -en, -ar plėtra
utvecklings/land, -landet, -länder besivystanti šalis
utvila/d, -t, -de pailsėjęs
utöva, -r, -de, -t užsiimti

V

vad gäller kas dėl
Vad kul! Kaip šaunu!
val, -et, = rinkimai
Valborg Valborgas, Valpurgijų naktis
var/a, -an, -or prekė
vara ihop (är, var, varit) būti pora, draugauti
vara känd för (är, var, varit) garsus, žinomas
vara med (är, var, varit) dalyvauti, prisijungti
vara rädd om (är, var, varit) rūpintis
vara sug/en på (-et, -na)  norėti
vara tvungen (är, var, varit) būti priverstam
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits) vis dar būti
vardagsrumsfönst/er, – ret, -er svetainės langas
vardera abu / kiekvienas po
vare sig … eller …. nei…nei
varningsbrev, -et, = įspėjimo laiškas
vattenkraft, -en, -er vandens energija
vattenkraftverk, -et, = vandens jėgainė
vattna, -r, -de, -t laistyti
verka, -r, -de, -t atrodyti
verksamhet, -en, -er veikla
vetenskapsområde, -t, -n mokslo sritis
vid behov, -et, = esant poreikiui
vig/as, -s, -des, -ts susituokti
vikariera, -r, -de, -t pavaduoti
vilj/a, -an, -or noras
vinka, -r, -de, -t pamojuoti
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit) įsitvirtinti
visa, -r, de, -t parodyti
vista/s, =, -des, -ts lankytis
vricka, -r, -de, -t išsinarinti
vrid/a sig (-er, vred, vridit) raitytis
vråla, -r, -de, -t rėkti
vuxen, vuxna suaugęs
VVS (värme, ventilation, sanitet) šildymas, ventiliacija, santechnika
våga, -r, -de, -t drįsti
våld/ta (-tar, -tog, -tagit) išprievartauti
vårdbiträde, -t, -n sanitaras, slaugas
värdefull, -t, -a, -are, -ast vertingas
vårdnad, -en priežiūra, globa
vårhyllning, -en pavasario pasveikinimas
väck/a intresse (-er, -te, -t) sudominti
välgjor/d, -t, -da gerai paruoštas
välgörenhet, -en labdara
välj/a (väljer, valde, valt) pasirinkti
välling, -en mišinukas
vänd/a (vänder, vände, vänt) kreiptis
vändning, -en, -ar  kryptis
vändpunkt, -en,-er posūkio taškas
vänj/a sig (-er, vande, vant) priprasti
väntan (en) laukimas
väntrum, -met, = laukiamasis
vär/d, -t, -da vertas
värm/a upp sig (-er, -de, -t) daryti apšilimą
värna, -r, -de, -t saugoti, ginti
växelvis pamainomis
växla, -r, -de, -t mainytis, keistis

W

wellpapp, -en gofruotas kartonas

X

Y

yrkesval, -et, = profesijos pasirinkimas

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t) sulaikyti, suimti, įkliūti
åklagare, -n, = prokuroras
ålänning, -en, -ar Alandų salų gyventojas
ångra -r, -de, -t gailėtis, apgailestauti
år/a, -an, -or irklas
årskurs, -en, -er klasė
åsikt, -en, -er nuomonė
åskådare, -n, = žiūrovas
åt gången vienu ypu
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit) perdirbti
återetablera, -r, -de, -t atnaujinti
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit) atgaivinti
återvinning, -en perdirbimas
åtminstone nors

Ä

äg/a, -er, -de, -t turėti nuosavybėje
äktenskapslag, -en, -ar santuokos įstatymas
älv, -en, -ar upė
ämne, -t, -n mokomasis dalykas
ändra sig (-r, -de, -t) persigalvoti
ära, -n  garbė
ärlig, -t, -a, -are, -ast sąžiningas
ätstörning, -en, -ar valgymo sutrikimas
äventyrsbad, -et, = vandens pramogų parkas

Ö

ö, -n, -ar sala
ödetomt, -en, -ar apleistas sklypas
ögonblick, -et, = akimirka
öka, -r, -de, -t didėti
öka/d, -t, -de padidėjęs
önskning, -en, -ar noras
öppet hus atvirų durų diena
Östersjön Baltijos jūra
överallt visur
överenskommelse, -n, -r susitarimas
överfall, -et, = užpuolimas
övergiv/en, -et, -na apleistas
överhuvudtaget apskritai
överlev/a, -er, -de, -t išgyventi
överlycklig, -t, -a labai laimingas
övernatta, -r, -de, -t pernakvoti
överstigande, = viršijantis
över/sätta (-sätter, -satte, -satt) versti
övertala, -r, -de, -t perkalbėti
övertyga, -r, -de, -t įtikinti
övrig, -t, -a kita

Nuorodos

Fritid och hobby www.secondhandbloggen.se www.bonjourvintage.se http://volang.elledekoration.se www.atervinningen.se/sv/butik-linkoping www.storsjoyran.se www.mucf.se/evs/sv/elsas-hus/om-elsas-hus www.elsaskylten.se www.ingelas.se www.hangaren.org www.winnerback.se

Familjen och traditioner http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror http://www.uu.se/utbildning/studera-i-uppsala/nationer/

Idrott och hälsa http://www.skl.se/ http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Fardtjanst/

Arbete och yrkesliv www.regeringen.ax http://www.edu.fi/ http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_2247/cf_347/Estlandssvenskar.PDF http://www.visitestonia.com/sv/semestermal/kulturskatter/svenskbygder

Naujienos

Kontaktai